Αδεια και επίδομα αδείας Τήρηση βιβλίου Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/04/2014 - 19:39 | Author: Newsroom Ipaidia

α. Κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο , το οποίο δύναται να είναι και σε μορφή μηχανογραφημένων σελίδων. Το ειδικό βιβλίο ή οι μηχανογραφημένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη «Βιβλίο αδειών» και να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες: Ονοματεπώνυμο μισθωτών, ημερομηνία πρόσληψης, αριθμός δικαιούμενων η μερών αδείας, χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας αδείας, αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας.

Loading...


  • europalso   ideascentral