: Ερώτηση για το δίκαιο και νόμιμο δικαίωμα των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών να λάβουν άδεια ανατροφής τέκνων κατέθεσε η βουλευτής Κατερίνα Παπανάτσιου,  προς την κα Υπουργό Παιδείας, την οποία συνυπογράφουν ακόμα 32 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Η ερώτηση

Το Υπουργείο Παιδείας με μία πρωτοφανή εγκύκλιο που εξεδόθη τον Αύγουστο 2020, προχώρησε σε μείωση του ορίου ηλικίας των , δυνάμει του οποίου ο εκπαιδευτικός δικαιούται 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνων, στα 2 χρόνια από τα 4 που ίσχυε.

Το αποτέλεσμα των παραπάνω αποφάσεων ήταν χιλιάδες – οι οποίοι όλα τα προηγούμενα χρόνια εργάστηκαν ως αναπληρωτές με ελάχιστα εργασιακά δικαιώματα- να αποκλειστούν από το ιερό δικαίωμα να είναι δίπλα στο παιδί τους για ένα διάστημα 9 μηνών, και να δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα σε οικογένειες.

Μετά από προσφυγή εκπαιδευτικού στη δικαιοσύνη, το ΣΤΕ με την αρ.2367/2021 ακύρωσε την εν λόγω απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, κρίνοντας ότι η προρρηθείσα εγκύκλιος είναι παράνομη, ανοίγοντας ουσιαστικά πίσω το δρόμο για την επαναφορά του αυτονόητου δικαιώματος του γονιού εκπαιδευτικού να είναι δίπλα στο παιδί του.

Μέχρι σήμερα το Υπουργείο παιδείας δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια ώστε να μπορέσουν οι να αιτηθούν τη χορήγηση της άδειάς τους, όπως άλλωστε κρίθηκε από το ΣΤΕ, ενώ δημιουργούνται και πρακτικά προβλήματα αφού το Υπουργείο δεν είναι σε θέση μέχρι στιγμής να γνωρίζει πόσοι εκπαιδευτικοί πρόκειται να απουσιάσουν λόγω άδειας ανατροφής τέκνου και να προβεί στον απαραίτητο προγραμματισμό.

Με βάση τα παραπάνω ρωτάμε την αρμόδια Υπουργό το πότε θα προβεί στην έκδοση νέας εγκυκλίου σύμφωνα με την απόφαση του ΣΤΕ, ώστε να μπορέσουν να αιτηθούν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που το δικαιούνται άδεια ανατροφής τέκνου.