: Το υπουργείο Παιδείας κρύβεται πίσω από το γεγονός ότι η απόφαση του ΣΤΕ δεν έχει φτάσει υπηρεσιακώς στο αρμόδιο τμήμα, αναφέρει η Γ΄ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση

Το 2020 έχοντας όλοι οι εκπαιδευτικοί αιτηθεί μόνιμο στην ειδική αγωγή, το Υπουργείο Παιδείας ως μία κίνηση επίδειξης αυθαιρεσίας και εξουσίας διέταξε να εξαιρεθούν οι νεοδιόριστοι από τις άδειες που ισχύουν για τους υπόλοιπους διορισμένους εκπαιδευτικούς.

Έτσι εκδόθηκε η με αρ.108357/Ε3/21.08.2020 εγκύκλιος της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ & ΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε σχέση με τις άδειες ανατροφής νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, η οποία κατεβάζει το όριο ηλικίας των τέκνων για την άδεια ανατροφής στα 2 έτη !αντί των 4 ετών που ίσχυε μέχρι τώρα.

Οι εκπαιδευτικοί, με ανυπολόγιστο οικονομικό και ψυχολογικό κόστος, ένιωσαν την απόλυτη ματαίωση μετά από χρόνια προσφοράς ως αναπληρωτές/τριες στο δημόσιο σχολείο, έχοντας λάβει ελάχιστα έως και ανύπαρκτα δικαιώματα σχετικά με τη μητρότητα.

Νεοδιόριστη εκπαιδευτικός, το Δεκέμβριο που μας πέρασε, προσέφυγε στο ΣΤΕ. Λόγω της μείζονος σημασίας η υπόθεση εκδικάστηκε στη 7μελη Σύνθεση του Γ΄ Τμήματος του ΣΤΕ, το οποίο με την με αρ.2367/2021 απόφαση του ακύρωσε την εν λόγω απόφαση, καθώς προσθέτει κανονιστικές ρυθμίσεις και “στερείται νομοθετικού ερείσματος”. Το ΣΤΕ ακύρωσε επίσης και τη γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ, όπου με έναν μαθηματικό τύπο δίδονταν κάποιο πενιχρό διάστημα αδείας ανάλογα με την ηλικία του εκάστοτε παιδιού κατά την ημερομηνία διορισμού.

Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο αποφάσισε:

1.εκπαιδευτικός με τέκνο κάτω των δύο ετών δικαιούται με τον διορισμό του να επιλέξει είτε την παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο, μέχρι το τέκνο του να κλείσει τα δύο έτη, είτε τη λήψη εννεάμηνης άδειας ανατροφής, και

2. εκπαιδευτικός με τέκνο μεγαλύτερο των δύο ετών κατά τον χρόνο του διορισμού του δεν δικαιούται μεν μειωμένο ωράριο, μπορεί όμως να λάβει ειδική άδεια ανατροφής εννιά μηνών.

Όμως, το υπουργείο Παιδείας κρύβεται πίσω από το γεγονός ότι η απόφαση του ΣΤΕ δεν έχει φτάσει υπηρεσιακώς στο αρμόδιο τμήμα και δεν έχει συνταχθεί νέα εγκύκλιος ,με αποτέλεσμα οι νεοδιόριστοι να χάνουν την άδεια ανατροφής. Παραμένει γεγονός ότι η εγκύκλιος έχει κριθεί παράνομη και βέβαια η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας το γνωρίζει. Για λόγους δικαιοσύνης και νομιμότητας θα έπρεπε να αποσύρουν την ακυρωμένη Εγκύκλιο από μόνοι τους και να πάψουν να κρύβονται πίσω από την καθυστέρηση των ενεργειών του ΣΤΕ.

Απαιτούμε:

·         να λάβουν ΑΜΕΣΑ και εντός του μήνα Ιανουαρίου όλοι οι νεοδιόριστοι την άδεια ανατροφής με τους ίδιους όρους που ισχύει για όλους τους μόνιμους εκπαιδευτικούς.

·         την αναδρομική ισχύ του νόμου για όσους συναδέλφους αποκλείστηκαν από την παράνομη εγκύκλιο, δηλαδή είχαν κατά την ημερομηνία διορισμού τους παιδί κάτω τεσσάρων ετών.

Καλούμε όλους τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς να αιτηθούν την εννιάμηνη άδεια ανατροφής, με το που υπογραφεί η απόφαση από το ΣΤΕ.