Επανερχόμαστε σε ένα θέμα που οι συνέπειες της εφαρμογής του προκαλούν όλο και περισσότερα δυσμενή γεγονότα, για την πρώτη ηλικία των παιδιών που εισέρχονται για πρώτη φορά σε πρόγραμμα με παιδαγωγικό περιεχόμενο.

Πρόκειται για μια πρωτόγνωρα κακή νομοθετική ρύθμιση που μόνο φανατισμένη και εχθρική προς την παιδική ηλικία αντίληψη θα μπορούσε να την σκεφτεί ή ενδεχομένως ένα τεράστιο έλλειμμα γνώσης, για συνέπειες δυσμενέστατες σε δίχρονα και τρίχρονα παιδάκια.

Είχαμε εκφράσει τεκμηριωμένα την αντίθεσή μας για το άρθρο 41 του Ν. 3979/2011 που νομοθέτησε την αύξηση του ωραρίου εργασίας των εργαζομένων παιδαγωγών των παιδικών σταθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, από 30 ώρες την εβδομάδα (δηλαδή 6 ώρες την ημέρα) σε 40 ώρες την εβδομάδα (δηλαδή 8 ώρες την ημέρα).

Ένας απλός γνώστης δεν θα συμφωνούσε ποτέ σε τέτοιες ρυθμίσεις και αυτό δείχνει και το αδιάφορο των συνεπειών που εκτός της βίαιης ανατροπής του ωραρίου εργασίας των εργαζομένων, προκαλεί τεράστιο πρόβλημα στον παιδαγωγικό χαρακτήρα των παιδικών σταθμών, όπως πλέον φαίνεται και στην πράξη, οι χώροι αγωγής και μόρφωσης κατέληξαν σε χώρους φύλαξης, χωρίς την απαραίτητη ποιότητα για αυτή την ηλικία.

Δυστυχώς, μαζί με τα άλλα, πολύ μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παιδικοί σταθμοί, όπως η έλλειψη πόρων, τα κάκιστα κτίρια και οι κάτω του μετρίου υποδομές τους, τα υπεράριθμα παιδιά και η έλλειψη προσωπικού, προστίθεται και το απάνθρωπο ωράριο που προκαλεί τεράστια κόπωση, νευρικότητα, αποδυνάμωση πρωτοβουλιών κτλ, φαινόμενα που λειτουργούν αρνητικά στην ομαλότητα και στην αποτελεσματικότητα που απαιτείται για κάθε τάξη, με τελικό αποτέλεσμα το πολύ χαμηλό, δυστυχώς, επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όλες αυτές οι διαπιστώσεις αλλά και η αδιαφιλονίκητη εκτίμηση ότι όσο παραμένει αυτό το καθεστώς η κατάσταση θα επιδεινώνεται επικίνδυνα, δείχνουν την άμεση και αναγκαία επιστροφή στα προβλεπόμενα, του ωραρίου, στο Π.Δ. 588/1988.

Εάν πράγματι υπάρχει αληθινό ενδιαφέρον από την πολιτεία, για τις ευαίσθητες αυτές παιδικές ηλικίες και την αναβάθμιση της προσχολικής αγωγής, το Υπουργείο Εσωτερικών και η ηγεσία της ΚΕΔΕ καλούνται αμέσως τώρα να διορθώσουν το τραγικό λάθος τους.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.