Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει τον 7ο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης με τίτλο «Οι Μαθητές Γράφουν Ποίηση» στο πλαίσιο του…

εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης (21η Μαρτίου).

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές γυμνασίων, λυκείων και ΕΠ.ΑΛ., των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων του Νομού Θεσσαλονίκης. Το θέμα είναι ελεύθερο και ο κάθε μαθητής μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με ένα μόνο ποίημα.

Τα ποιήματα που θα ξεχωρίσουν θα λάβουν βραβεία, επαίνους ή διακρίσεις, ενώ σε όλους μαθητές που θα πάρουν μέρος θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των ποιημάτων είναι η 31η Μαΐου του 2014.

Οι μαθητές μπορούν να στείλουν τα ποιήματά τους, με τους εξής τρόπους: Ταχυδρομικά στην Διεύθυνση: Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης «Για τον διαγωνισμό ποίησης» Εθνικής Αμύνης 27 Τ.Κ. 546 21 Θεσσαλονίκη Με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης «Για τον διαγωνισμό ποίησης»

Απαραίτητα θεωρούνται τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τάξη και σχολείο. Για περισσότερες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την στο τηλεφωνικό νούμερο 2310 374807 (κα Χ. Κουτρολίκου) rthess.gr