Σχεδιάζοντας τη Διδακτική, την Επιμόρφωση και την Επαγγελματική Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων. Συνδιοργάνωση: Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) Eνωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΜΑΠΕ)

Υποβολή Περιλήψεων: 31 Οκτωβρίου 2019
Υποβολή Πλήρους Κειμένου για Δημοσίευση στα Πρακτικά: 22 Δεκεμβρίου 2019

Το 7ο Επιστημονικό Συνέδριο υποδέχεται ερευνητές και επαγγελματίες της Παιδαγωγικής, Τεχνολογικής και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και από τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Καλωσορίζονται όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες από διαφορετικό υπόβαθρο με σκοπό να δεθούν περιθώρια για συζήτηση, προβληματισμό και ανταλλαγή εμπειριών αλλά και ορθών πρακτικών μέσω των σύγχρονων εξελίξεων, εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και επιτεύξεων.

Ο διττός στόχος του συνεδρίου αφορά στην πνευματική ανάπτυξη ιδεών και προγραμμάτων, προσφέροντας ευκαιρίες για δικτύωση και συνεργασία αλλά και στη δημιουργία περιβάλλοντος ελεύθερης ανταλλαγής καινοτόμων ιδεών για τη βελτίωση της ποιότητας της διαδικασίας διδασκαλίας-μάθησης και της αειφορίας στην εκπαίδευση.
Θεματικοί Άξονες

· Επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού κάθε βαθμίδας
· Ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων κάθε βαθμίδας
· Επιμορφωτικές ανάγκες Ειδικοτήτων
· Μοντέλα επιμόρφωσης Ειδικοτήτων και μορφές αξιολόγησής τους
· Ενδοσχολική (schoolbased) επιμόρφωση και αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας
· Μη τυπικές μορφές επιμόρφωσης και αυτομόρφωσης
· Η αναγκαιότητα των Διδασκαλείων
· Η αναγκαιότητα των Μουσικών Ακαδημιών / Ακαδημίας Τεχνών: η φιλοσοφία, ο ρόλος και οι πρακτικές τους
· Διαβαθμισμένες και Αδιαβάθμητες Σπουδές Ειδικοτήτων
· Ερευνητικά Προγράμματα
· Ζητήματα Δημοκρατίας στην Εκπαίδευση
· Ζητήματα Κρατικής παρέμβασης στην Εκπαίδευση

7o Επιστημονικό Συνέδριο Ειδικοτήτων 17 & 18 Ιανουαρίου 2020, ΑΘΗΝΑ Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Πληροφορίες: https://primarymusic.gr/conference2020