Πατήστε για να διαβάσετε το σχετικό άρθρο από την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ. Το άρθρο περιέχει εντελώς λανθασμένα στοιχεία για τις % μεταβολές των εισακτέων 2012 με 2013. Η διόρθωση πού έκανα δημοσιεύεται περιέχεται στα σχόλια του άρθρου.
Τα σωστά στοιχεία εδώ:
Η πηγή των δεδομένων είναι από το Υπουργείο Παιδείας και είναι αναρτημένα
[πατήστε πάνω στη φωτογραφία για να μεγαλώσει]
Καλοδήμος Δ.

http://sep4u.gr/?p=10313