Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2016
Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 7Κ/2016 του ΑΣΕΠ () για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων εξήντα έξι (1.666) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, υποβλήθηκαν συνολικά 36.201 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 3.113 αιτήσεις για την κάλυψη 124 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  • 9.615 αιτήσεις για την κάλυψη 700 θέσεων κατηγορίας T.Ε.
  • 12.868 αιτήσεις για την κάλυψη 494 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
  • 10.605 αιτήσεις για την κάλυψη 348 θέσεων κατηγορίας Υ.Ε.
Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 860.368 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:
ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ
92
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
7
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
102
ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
30
ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
21
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
9.865
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
1.544
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
989
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ
1.008
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΩΝ
4.342
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΩΝ (ΒΙΟΛΟΓΩΝ)
1.236
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
4.080
ΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
70
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
926
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
416
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
50.782
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
886
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
3.277
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
1.345
ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ
6.291
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
156.990
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
9.576
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
372
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
89
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
41
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
11.107
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
40.407
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
190.812
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
78
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
4.197
ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
291
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
14.365
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ
109.945
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
197.000
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ – ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ
2.628
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ – ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ – ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΩΝ
1.834
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
9.926
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
2.030
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
927
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
3.087
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ
2.762
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΣΤΡΙΩΝ
10.739
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΥΝΤΩΝ – ΠΛΥΝΤΡΙΩΝ
3.856

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ