Δελτίο Τύπου

«Συνάντηση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Θ. Π. Παπαθεοδώρου με την Ευρωπαία Επίτροπο Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Νεολαίας κα. Ανδρούλλα Βασιλείου».

Συνάντηση πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Θ. Π. Παπαθεοδώρου με την Ευρωπαία Επίτροπο Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Νεολαίας κα. Ανδρούλλα Βασιλείου στο περιθώριο της 24ης Διαρκούς Συνόδου Υπουργών Παιδείας του Συμβουλίου της Ευρώπης (26-27 Απριλίου 2013, Ελσίνκι).

Ο κ. Παπαθεοδώρου υπογράμμισε την ανάγκη αποδοτικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διασφάλισης της Ποιότητας, Διαπανεπιστημιακών Σχέσεων και Διεθνοποίησης.

Η κα. Βασιλείου τόνισε ότι: «Σε κάθε περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τις μεταρρυθμίσεις και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη συνεργασιών των Πανεπιστημίων σημειώνοντας, ότι η Ελλάδα μπορεί να παρουσιάσει μεγαλύτερη δράση στις Διαπανεπιστημιακές Συνεργασίες, προκειμένου να αξιοποιηθεί προς όφελός της η ολοένα και αυξανόμενη κινητικότητα των φοιτητών και των ερευνητών».

Επιπρόσθετα, υπογράμμισε τις προοπτικές ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης -επομένως και της Ελλάδας- προκειμένου εκπαιδευτικοί από την Κίνα να παρακολουθήσουν προγράμματα εκμάθησης ευρωπαϊκών γλωσσών και ιδιαίτερα της Ελληνικής γλώσσας. Στη συνέχεια εξέφρασε την υποστήριξη στην πρωτοβουλία του Υφυπουργού για εμβάθυνση της συνεργασίας με τις Σχολικές και Διαπανεπιστημιακές δομές της Κίνας.

Τόσο ο κ. Παπαθεοδώρου όσο και η κα. Βασιλείου δεσμεύτηκαν για ανάπτυξη της συνεργασίας τους, με στόχο την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών πόρων και προοπτικών, ιδιαίτερα ενόψει της ολοκλήρωσης των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε .