Δελτίο Τύπου

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2012-2013 προσλαμβάνονται 77 εκπαιδευτικοί ως αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου, εκ των οποίων 36 για τα σχολεία Γενικής Παιδείας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 41 για τις Τ.Υ. – Ε.Φ.Τ. ΖΕΠ / ΕΣΠΑ.

Για το Δελτίο Τύπου του Κανονικού Προγράμματος πατήστε

Για το Δελτίο Τύπου Τ.Υ.- Ε.Φ.Τ. ΖΕΠ / ΕΣΠΑ πατήστε .

Για τον πίνακα Προσλήψεων πατήστε