: Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση με την οποία καθορίζεται η σειρά προβαδίσματος των , κατά τις επίσημες εορτές και τελετές.

Τι αναφέρει το ΦΕΚ

Όσον αφορά τις διοικήσεις των Ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

Ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών έχει 26η σειρά.

Οι Πρυτάνεις ή Πρόεδροι Διοικουσών Επιτροπών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, έχουν 39η σειρά.

Στις Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες, οι Πρυτάνεις ή Πρόεδροι Διοικουσών Επιτροπών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έπονται του Προϊσταμένου του Δικαστικού Γραφείου.