Δελτίο Τύπου

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών, για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2013-2014

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να προβεί στο μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.02, ΠΕ14.04, ΠΕ15, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ18.18 και ΠΕ18.23, καλεί τους υποψηφίους που είναι εγγεγραμμένοι:

α) στουςπίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ του έτους 2008 (αριθμ. 2Π/2008, 4Π/2008 και 5Π/2008 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ) των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ14.04, ΠΕ15, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ18.18, ΠΕ18.23(ποσοστό πλήρωσης 60% επί των κενών οργανικών θέσεων),

β) στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία (ενιαίο πίνακα διορισμών) των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ14.04, ΠΕ15, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ18.18, ΠΕ18.23(ποσοστό πλήρωσης 40% επί των κενών οργανικών θέσεων),

γ) στον πίνακα 24μήνου των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04.02,

δ) στον πίνακα 30μήνου του κλάδου ΠΕ03,

να εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον υποβάλλοντας αίτηση στο πλαίσιο της αριθμ. 11564/Δ2/28-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ19-ΘΓΑ) εγκυκλίου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-1-2014 μέχρι 31-1-2014.

Για την εγκύκλιο πατήστε .

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε ώ.