Δελτίο Τύπου

Τελικός Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση θέσης διευθυντή στο 2Ο Πρότυπο Πειραματικό ΓΕ.Λ Θεσσαλονίκης

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) προβαίνει στην ανακοίνωση του τελικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση θέσης διευθυντή με τετραετή θητεία στο 2ο Π.Π. ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης που καταρτίστηκε από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. μετά την εξέταση και των ενστάσεων, σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (15-01-2014) προς τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την πλήρωση θέσης διευθυντή στο 2ο Πρότυπο Πειραματικό ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης (Π.Π.Σ.), σύμφωνα με το Ν. 3966/2011(ΦΕΚ 118, τ. Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως αυτός ισχύει.

Η Ανακοίνωση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι αναρτημένη .

O τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών είναι αναρτημένος .

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε .