Δελτίο Τύπου

Θέσπιση της Ευρωπαϊκής Ημέρας κατά του εκφοβισμού και της βίας στα σχολεία εισηγήθηκε ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κ. Αρβανιτόπουλος

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, προεδρεύων στο Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, σήμερα Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014, εισηγήθηκε την υιοθέτηση του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την θέσπιση της Ευρωπαϊκής Ημέρας κατά του εκφοβισμού και της βίας στα σχολεία, ενώ παράλληλα πρότεινε την εντατικοποίηση των δράσεων για την αντιμετώπιση των σοβαρών επιπτώσεων αυτού του κοινωνικού φαινομένου.

Το Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας των 28 Κρατών Μελών, έκανε δεκτή την πρόταση της Ελληνικής Προεδρίας, ενσωματώνοντάς την στο κείμενο των Συμπερασμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράστηκε θετικά ως προς την ανάγκη για την εντατικοποίηση των δράσεων και τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης

Παράλληλα σε σχέση με την ανάγκη επένδυσης στην υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Αρβανιτόπουλος υπογράμμισε:

“Είναι επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση των χαμηλών δεξιοτήτων και των υψηλών ποσοστών ανεργίας μεταξύ των νέων στην Ευρώπη. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι νέοι έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση και τα άτομα με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο στα ποσοστά των ανέργων.Ένας στους πέντε εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χαμηλές δεξιότητες στην ανάγνωση και την αριθμητική. Για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις είναι ανάγκη να επιταχύνουμε τη μεταρρυθμιστική μας ατζέντα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να επενδύουν στην υψηλή ποιότητας εκπαίδευση και είναι ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα αποκτήσει ηγετικό ρόλο στην καινοτόμο εκπαίδευση και κατάρτιση χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο.”
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε