Δελτίο Τύπου

Συνέντευξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου στην εφημερίδα FreeSundayκαι στον δημοσιογράφο Δημήτρη Χρυσικόπουλο.

Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, Υπουργός Παιδείας «Θέλουμε να προσφέρουμε πτυχία με αντίκρισμα»

Κατ’ αρχάς, περιμένατε τις αντιδράσεις που προκάλεσε, τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, η δημοσιοποίηση του σχεδίου «Αθηνά»; Και πού τις αποδίδετε;
Ήταν αναμενόμενες, διότι επί δεκαετίες επικράτησε στη χώρα μας η απαράδεκτη άποψη ότι έχουμε δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση όχι για να δίνουμε γνώση και δεξιότητες στη νέα γενιά της χώρας, ώστε αυτή με τη σειρά της να προσφέρει στον εθνικό πλούτο και στην εθνική ανάπτυξη, αλλά για να εξυπηρετούμε καταναλωτικά τις τοπικές κοινωνίες

Πώς αντέδρασαν τα κόμματα που συμμετέχουν στην κυβέρνηση και πώς η αντιπολίτευση;
Κανείς απ’ όσους έχω συναντήσει, απ’ όλο το πολιτικό φάσμα, δεν διαφωνεί ότι υπάρχουν μεγάλες παθογένειες και στρεβλώσεις στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας. Κανείς δεν υποστηρίζει ότι πρέπει να τα αφήσουμε όλα ως έχουν. Ιδιαιτέρως το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ έχουν καταθέσει εποικοδομητικές προτάσεις, που ελήφθησαν σοβαρά υπόψη στην πρόταση που καταθέσαμε, και ιδιαίτερα στο τελικό σχέδιο.

Συνοπτικά, ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι του νέου χωροταξικού χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας;

Οι στόχοι μας είναι να θωρακίσουμε και να ενισχύσουμε τη δημόσια δωρεάν παιδεία, να δημιουργήσουμε ισχυρά τμήματα και ιδρύματα και να συναρθρώσουμε τον ακαδημαϊκό χάρτη με τον αναπτυξιακό χάρτη της χώρας. Θέλουμε να δώσουμε στους εισακτέους αυτής της χρονιάς, αλλά και των επόμενων ετών, τη δυνατότητα να σπουδάσουν σε τμήματα με γνωστικά αντικείμενα αιχμής, με προγράμματα σπουδών ολοκληρωμένα, σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ με διδακτικό προσωπικό και την καλύτερη δυνατή υλικοτεχνική υποδομή. Να τους προσφέρουμε πτυχία με αντίκρισμα. Θέλουμε να ενισχύσουμε την ακαδημαϊκή διαδικασία και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αντιμετωπίζοντας τον κατακερματισμό δυνάμεων με τη δημιουργία κοινοτήτων γνώσης και θυλάκων αριστείας. Θέλουμε να ενισχύσουμε τη χώρα και το εθνικό της κεφάλαιο, που είναι οι άνθρωποί της. Από τη μια πλευρά το διδακτικό προσωπικό, στο οποίο παρέχονται πλέον καλύτεροι όροι διδασκαλίας και έρευνας, και από την άλλη η νέα μας γενιά, που αποκτά εφόδια, συμβάλλοντας έτσι στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Όσον αφορά τον μακροπρόθεσμο στόχο του σχεδίου, αυτός είναι ο υπουργός Παιδείας μετά από 10 χρόνια να μη χρειαστεί να συγχωνεύσει κανένα τμήμα, γιατί όλα θα είναι ισχυρά, και οι υπουργοί Ανάπτυξης και Εργασίας να βλέπουν στην πράξη τα αποτελέσματα αυτής της μεταρρύθμισης. Αυτό θα σημαίνει ότι το σχέδιο έχει επιτύχει.

Το υπουργείο έχει θέσει ένα «σφιχτό» χρονοδιάγραμμα διαλόγου επί του σχεδίου «Αθηνά». Ως τώρα, έχετε δεχτεί προτάσεις για παρεμβάσεις επί του αρχικού σχεδίου που είστε έτοιμος να αποδεχτείτε;
Η διαβούλευση είναι ουσιαστική και όλοι έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν. Επιδιώκουμε, χωρίς δογματισμό, το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον τόπο και για τη νέα γενιά. Συζητάμε όποια πρόταση δεν αντιβαίνει στις αρχές του σχεδίου, που είναι γνωστές σε όλους. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι το πανεπιστήμιο είναι το ίδρυμα που καλλιεργεί και θεραπεύει όλες τις επιστήμες και όχι «συνοικιακό φροντιστήριο». Ότι η ανώτατη εκπαίδευση έχει συγκεκριμένα προαπαιτούμενα: κρίσιμη ακαδημαϊκή μάζα, τμήματα και σχολές, φοιτητές και ακαδημαϊκή κοινότητα, υποδομές, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, φοιτητική μέριμνα και διεπιστημονική κινητικότητα. Και σίγουρα όχι διάσπαρτα τμήματα, χωρίς καθηγητές, χωρίς υποδομές, χωρίς σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Τμήματα που λειτουργούν σε μια πόλη σαν την «καλαμιά στον κάμπο». Τμήματα με πτυχία χωρίς αντίκρισμα. Αυτό δεν είναι τριτοβάθμια εκπαίδευση, και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να τη βαφτίζουμε έτσι. Όταν λοιπόν στο πλαίσιο της διαβούλευσης κατατίθενται προτάσεις στη βάση των αρχών του σχεδίου, που θεραπεύουν αυτές τις παθογένειες, και όχι στη βάση εξυπηρέτησης τοπικών συμφερόντων, που αναπαράγουν τις παθογένειες, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη

Ειδικά για το ζήτημα της δημιουργίας του «ομοσπονδιακού» πανεπιστημίου «Αδαμάντιος Κοραής» στο Λεκανοπέδιο, ποιο είναι το feedback που έχετε δεχτεί έως τώρα από τα ιδρύματα;
Το θεσμό του ομοσπονδιακού πανεπιστημίου τον εισάγουμε στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Αττικής προκειμένου να δημιουργήσουμε συνέργειες, κινητικότητα σε φοιτητές και μέλη ΔΕΠ, αναζήτηση επιπρόσθετων πόρων. Έχουμε διευκρινίσει ότι τα ιδρύματα διατηρούν τη αυτονομία, την αυτοτέλεια και την ανεξαρτησία τους, και αναμένουμε τις προτάσεις τους, καθώς ο στόχος μας είναι κοινός: η ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της δυναμικής συμμετοχής στην έρευνα και στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας

Ποια θα είναι η επίδραση της υλοποίησης του σχεδίου στα οικονομικά της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας;

Το σχέδιο «Αθηνά» δεν επιβάλλεται από το μνημόνιο, επιβάλλεται από τις στρεβλώσεις και τις παθογένειες δεκαετιών. Οι αλλαγές στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ δεν προέκυψαν λόγω της κρίσης. Αντίθετα, το μοντέλο που εφαρμόζαμε τόσα χρόνια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οδήγησε στην κρίση.

Ως «ουρά» στο σχέδιο «Αθηνά» ήρθε η εκ νέου συζήτηση για την επαναφορά του μέτρου της «βάσης του δέκα» στις εισαγωγικές εξετάσεις. Ποιες είναι οι προθέσεις του υπουργείου επί του θέματος;

Τη συζήτηση για τη «βάση του δέκα» την ανοίξαμε εμείς, ως υπουργείο, γιατί θέλουμε οι εισακτέοι των πανελληνίων να σημειώνουν υψηλότερες βαθμολογίες. Εκτιμούμε ότι με τον εξορθολογισμό που πραγματοποιούμε οι βάσεις θα ανέβουν, γι’ αυτόν το λόγο δεν επαναφέρουμε τη «βάση του δέκα» στις φετινές εξετάσεις.

Παρεμπιπτόντως, σε ποια φάση βρίσκονται οι εξελίξεις σχετικά με το νέο σύστημα πρόσβασης από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση;

Το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων, όπως ακριβώς είπατε, συνδέει τη δευτεροβάθμια με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Γι’ αυτό δεν πρόκειται να υπάρξουν αλλαγές, μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση στο Λύκειο και στο Τεχνολογικό Λύκειο, που ξεκινά από τη νέα σχολική χρονιά, καθώς και η μεταρρύθμιση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Γι’ αυτό για τις τρεις επόμενες ακαδημαϊκές περιόδους δεν θα υπάρξουν αλλαγές στο σύστημα πρόσβασης.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε