Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τον αρχικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων διευθυντών για την πλήρωση θέσης με τετραετή θητεία στο Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) προβαίνει στην ανακοίνωση του αρχικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων διευθυντών για πλήρωση θέσης διευθυντή με τετραετή θητεία στο Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο που καταρτίστηκε από το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) του εν λόγω Π.Π.Σ., σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (04-07-2013) προς τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του νόμου 3966/2011(ΦΕΚ 118, τ. Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», β)Του άρθρου 329 παρ 4α του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86Α) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και γ) της αριθμ. Δ1/Φ.361.22/116672/01-10-2012 (ΦΕΚ 2788/ΤΒ΄/15-10-2012) Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός κριτηρίων αξιολόγησης διευθυντών και εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία».

Η Ανακοίνωση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι αναρτημένη

O αρχικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων διευθυντών είναι αναρτημένος

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ