Δελτίο Τύπου

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης

Ανακοινώνεται η Προκήρυξη πλήρωσης ενενήντα (90) θέσεων ιεροδιδασκάλων ισλαμικής θρησκείας στις Μουφτείες Θράκης. Οι ιεροδιδάσκαλοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας εννέα (9) μηνών. Το έργο τους θα είναι η διδασκαλία του Κορανίου στα Tεμένη της Θράκης ή εφόσον το επιθυμούν και προκύψει σχετική ανάγκη και σε μαθητές μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας που φοιτούν σε δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκης.

Στην Προκήρυξη αναφέρονται οι θέσεις, τα τυπικά προσόντα, η προθεσμία, ο τόπος υποβολής της αίτησης συμμετοχής, τα αναγκαία δικαιολογητικά και η διαδικασία διενέργειας της συνέντευξης. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης έχει δημοσιευτεί στην Eφημερίδα της Κυβερνήσεως στο τεύχος 1183/ Β΄ 15-5-2013 (ΑΔΑ: BENM9-ΙΛΣ) και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ().

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, (τηλ: 25413 50295) Ροδόπης, (τηλ: 25310 22884) και Έβρου, (τηλ: 25510 88299) καθώς και με τις Μουφτείες Ξάνθης (τηλ: 25410 23288), Κομοτηνής (τηλ: 25310 26771) και Διδυμοτείχου (τηλ: 25530 22266).

Για την ΚΥΑ που περιέχει τη σχετική “Προκήρυξη – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή ενενήντα (90) Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης για τη διδασκαλία του Κορανίου πατήστε .

Για το σχετικό ΦΕΚ πατήστε .

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε