Δελτίο Τύπου

«Ανάκληση πρόσληψης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 32 Θεατρικών Σπουδών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων – Άξονας Προτεραιότητας 1» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος 2013-2014.»

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι με την υπ΄ αριθμ. 78127/Γ7/20-05-2014 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΒΙΦ89-1ΡΘ) γίνεται ανάκληση πρόσληψης της κάτωθι εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ 32 Θεατρικών Σπουδών, διότι δεν ανέλαβε υπηρεσία.

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΕΡΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1

ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε .