Δελτίο Τύπου

Δήλωση Γεν. Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας σχετικά με το Σχέδιο Αθηνά & τις Κοινοπραξίες Πανεπιστημίων, ΤΕΙ & Ερευνητικών Κέντρων.

Μετά την ανακοίνωση του νέου Ακαδημαϊκού Χάρτη της χώρας, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Βασίλης Μάγκλαρης, δήλωσε τα ακόλουθα:

«Με την ανακοίνωση της τελικής μορφής του σχεδίου ΑΘΗΝΑ, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.) Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος άνοιξε τον δρόμο για την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων σε περιφερειακό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα για την διαμόρφωση ευέλικτων κοινοπρακτικών σχημάτων δημοσίου συμφέροντος για την αποτελεσματικότερη σύνδεση του ενιαίου χώρου Έρευνας & Ανωτάτης Εκπαίδευσης της χώρας με τις ανάγκες και δυνατότητες των τοπικών κοινωνιών.

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό των κοινοπρακτικών σχημάτων, διερευνώντας και προωθώντας συνέργιες με καινοτόμες δυνάμεις του ευρύτερου παραγωγικού τομέα, πάντα σε στενή συνεργασία με περιφερειακές και συναρμόδιες κρατικές αρχές. Η όλη προσπάθεια εντάσσεται στο γενικότερο στρατηγικό σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας γύρω από την Έρευνα και την Καινοτομία, όπως διαμορφώνεται στις προτάσεις της ΓΓΕΤ για την νέα Προγραμματική Συμφωνία 2014-2020 (νέο ΕΣΠΑ, Research & Innovation Strategy for Smart Specialization – RIS3).

Στόχος είναι η γρήγορη ανάκαμψη της χώρας με σύμμετρη περιφερειακή ανάπτυξη γύρω από το τρίγωνο της γνώσης (Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια, Καινοτόμος Παραγωγικός Τομέας) προϋπόθεση της οποίας είναι η θωράκιση των σχετικών κέντρων αριστείας απέναντι στην διογκούμενη μετανάστευση νέων επιστημόνων υψηλής εξειδίκευσης».

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε .