Ανακοίνωση προεπιλεγμένων υποψηφίων για το σεμινάριο Pestalozzi στην ΙΤΑΛΙΑ