Δελτίο Τύπου

Τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων διευθυντών για πλήρωση θέσεων με τετραετή θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.): 2ο ΓΕΛ Αθήνας, ΓΕΛ Αναβρύτων και ΓΕΛ Μυτιλήνης
Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) προβαίνει στην ανακοίνωση του τελικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων διευθυντών για πλήρωση θέσεων με τετραετή θητεία στα Π.Π.Σ. 2ο ΓΕΛ Αθήνας, ΓΕΛ Αναβρύτων και ΓΕΛ Μυτιλήνης, που καταρτίστηκαν από τη Δ.ΕΠ.Π.Σ. σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (19-10-2012) προς τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την πλήρωση θέσεων διευθυντών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) σύμφωνα με το Ν. 3966/2011(ΦΕΚ 118, τ. Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

Η Ανακοίνωση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι αναρτημένη .
O τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων διευθυντών είναι αναρτημένος .
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε .