Δελτίο Τύπου

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Pestalozzi ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης, προκηρύσσει δύο (2) σεμινάρια, τα οποία διοργανώνονται από κράτη- μέλη του, σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό:

1. « Τα φύλα στην ιστορία: η κατασκευή του ανδρισμού και της θηλυκότητας»

Το 1ο σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Ελβετία από 15.05. 2013 έως 17.05.2013

Η γλώσσα εργασίας του σεμιναρίου είναι τα Γαλλικά και απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Δ.Ε. ΠΕ 02 Φιλολόγων καθώς και σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε. άλλων κλάδων που διδάσκουν Ιστορία κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ( με βεβαίωση από τον Διευθυντή του σχολείου).

2.«Χρησιμοποιώντας το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών»

Το 2ο σεμινάριο διεξάγεται στην Γερμανία από 17.06.2013 έως 19.06.2013.

Η γλώσσα εργασίας του σεμιναρίου είναι τα Γερμανικά και απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ 34 Ιταλικής Γλώσσας καθώς και σε Σχολικούς Συμβούλους των ανωτέρω κλάδων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας σε αυτόν τον .

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε .