Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. (Ο.Π.Σ.Υ.Δ.):οι προσωρινοί Πίνακες Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), κλάδου Δασκάλων ΕΑΕ, για το σχολικό έτος 2013-2014.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση αναπληρωτών ΕΑΕ με την 178606/Γ6/22-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1Φ9-Κ4Η)Συμπληρωματική Πρόσκληση,να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους πίνακες.

Σε περίπτωση, δε, που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί των αναρτημένων στοιχείων οφείλουν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων αυτών, αποκλειστικά από 16-12-2013 μέχρι και 17 -12-2013, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως ορίζει το με αριθμ. 192649/Γ6/13-12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΓΨ9-4ΙΔ) σχετικό έγγραφο.

Το σχετικό έγγραφο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

Για το έγγραφο πατήστε .

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ