13-09-13 Αποτελέσματα επιλογής στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση» για το έτος 2013 – Συμμετοχή …

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/09/2013 - 21:18 | Author: Newsroom Ipaidia

Δελτίο Τύπου

Αποτελέσματα επιλογής στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση» για το έτος 2013 – Συμμετοχή ελληνικών ιδρυμάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα επιλογής του Εγκάρσιου Προγράμματος (Transversal Programme), του προγράμματος JeanMonnet (KeyActivity 1) και των κεντρικών δράσεων του ευρωπαϊκού προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση», στο πλαίσιοτων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για το έτος 2013.

Ειδικότερα:

Α. Εγκάρσιο Πρόγραμμα

Το Εγκάρσιο Πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας και στην προώθηση της ποιότητας και της διαφάνειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών μελών. Οι δραστηριότητες του προγράμματος καλύπτουν δράσεις ατομικής κινητικότητας, πολυμερή σχέδια, πολυμερή δίκτυα συνεργασίας, παρατήρηση και ανάλυση πολιτικών και συστημάτων στον τομέα της δια βίου μάθησης και άλλες πρωτοβουλίες.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το Εγκάρσιο Πρόγραμμα έτους 2013, συμμετέχουν τα κάτωθι 7 ελληνικά ιδρύματα σε σύνολο 24 εγκεκριμένων προτάσεων στο θεματικό πεδίο 3 – Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών για Πολυμερή Σχέδια και Πολυμερή Δίκτυα:

 • 1. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • 2. Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • 3. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 4. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • 5. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • 6. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 7. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Β. Jean Monnet

Το πρόγραμμα Jean Monnet στοχεύει στην τόνωση της διδασκαλίας, της έρευνας και του προβληματισμού στον τομέα των σπουδών ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στο επίπεδο των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Οι δραστηριότητες του προγράμματος καλύπτουν μονομερή και εθνικά σχέδια, όπως οι έδρες Jean Monnet, τα κέντρα αριστείας και οι μονάδες διδασκαλίας Jean Monnet ή η υποστήριξη νέων ερευνητών καθώς και πολυμερή σχέδια και δίκτυα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιλογής, εγκρίθηκαν 4 ελληνικά σχέδια σε σύνολο 199 εγκεκριμένων προτάσεων. Πιο συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν οι προτάσεις των κάτωθι ιδρυμάτων:

 • 1.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δράση: Μονάδα διδασκαλίας
 • 2.Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Δράση: Δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας
 • 3.Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Δράση: Μαθήματα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
 • 4.Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δράση: Μαθήματα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

Γ. Κεντρικές Δράσεις

Στο πλαίσιο των κεντρικών δράσεων (Πολυμερή Σχέδια, Θεματικά Δίκτυα και Συνοδευτικά Μέτρα) των τομεακών προγραμμάτων Comenius, Erasmus, LeonardodaVinci και Grundtvigσυμμετέχουν ως συντονιστές τα ακόλουθα ελληνικά ιδρύματα:

Comenius

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δράση: Πολυμερή Σχέδια

Erasmus

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης για τη δράση Πολυμερή Σχέδια

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τη δράση Συνοδευτικά Μέτρα

Grundtvig

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για τη δράση Πολυμερή Σχέδια

LeonardodaVinci

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας για τη δράση Πολυμερή Σχέδια

Επιπλέον, στο σύνολο των 234 εγκεκριμένων αιτήσεων των κεντρικών δράσεων, συμμετέχουν 14 ελληνικά ιδρύματα και φορείς ως εταίροι (Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, 1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης και Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου).

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Loading...
 • Δια Βίου Επιλογή  ideascentral

  europalso