Δελτίο Τύπου

Άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας -Έρευνα Ζάππειο Μέγαρο

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας/Έρευνα που οργανώθηκε από την Ελληνική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Του Συμβουλίου προέδρευσε ο καθηγητής Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. Συμμετείχαν η Ιταλίδα Υπουργός παιδείας, ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, κα Stefania Giannini, η Επίτροπος για Καινοτομία, Έρευνα και Επιστήμη κα Màire Geoghegan –Quinn, η Επίτροπος για Θαλάσσιες Υποθέσεις και Αλιεία κα Μαρία Δαμανάκη, o Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ Χρήστος Βασιλάκος και ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Έρευνα και Καινοτομία κ. Robert-Jan Smits.

Η συνάντηση εστιάστηκε σε τρία θέματα: στην πολιτική πρωτοβουλία της ελληνικής προεδρίας για την Ευρω-μεσογειακή συνεργασία για Έρευνα και Καινοτομία, στις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας (EIPs) και στην πρόσφατη Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καινοτομία στην Γαλάζια Οικονομία: αξιοποίηση των θαλασσών μας για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας».

Η πρωινή συνεδρία αφιερώθηκε στην Ευρω-μεσογειακή συνεργασία για Έρευνα και Καινοτομία. Η Έρευνα και Τεχνολογία προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές χώρες για να αναπτύξουν και αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματά τους σε ανθρώπινο δυναμικό, φυσικούς πόρους και τεχνολογία προκειμένου να αντιμετωπίσουν περιφερικές και παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις προς όφελος των λαών της περιοχής και περαιτέρω.

Η συνεδρία ξεκίνησε με χαιρετισμό/εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Αρβανιτόπουλου ο οποίος επιβεβαίωσε την δέσμευση της ελληνικής προεδρίας για την πρωτοβουλία PRIMA. Στη συνέχεια, έκανε πολιτική τοποθέτηση η κα Giannini, επιβεβαιώνοντας την πολιτική δέσμευση της Ιταλίας. Ο κ. Βασιλάκος τόνισε τη σημασία της Ε+Τ+Ι συνεργασίας στην Μεσόγειο ως ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία πολιτικής για ειρηνική συνύπαρξη και ανάπτυξη. Τη σκοπιμότητα της δράσης, τη σημασία των πεδίων τρόφιμα και νερό στα οποία αυτή επικεντρώνεται καθώς και επίσης και τη σημασία της για τις χώρες της νοτίου Μεσογείου επεσήμαναν αντίστοιχα: ο συντονιστής της πρωτοβουλίας, πρύτανης του πανεπιστημίου της Σιένα, κ. Angelo Riccaboni, ο πρόεδρος του Ελληνικού κέντρου θαλασσίων ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) Δρ Βασείλιος Λυκούσης και ο σύμβουλος του υπουργού έρευνας της Αιγύπτου, κ. El-Zoheiry. Από την τοποθέτηση των υπουργών στην συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, διαπιστώθηκε ευρύτατη υποστήριξη της πρωτοβουλίας. Αναγνωρίστηκε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή και έχουν ωριμάσει οι προϋποθέσεις ώστε να προωθηθεί άμεσα αυτή η πρωτοβουλία και να καταλήξει σε πρόγραμμα στη βάση το άρθρο 185 ΣΛΕΕ. Το αποτέλεσμα της συζήτησης θα αποτελέσει τη βάση για την πολιτική διαβούλευση στη διάρκεια του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας/Έρευνα της 26ης Μαΐου στις Βρυξέλλες.

Στην απογευματινή συνεδρία η Επίτροπος κα Μαρία Δαμανάκη παρουσίασε την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Μαΐου 2014 με τίτλο «Καινοτομία στην Γαλάζια Οικονομία: αξιοποίηση των θαλασσών μας για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας». Πρόκειται για σχέδιο δράσης το οποίο μεταξύ των άλλων θα προωθήσει στο εγγύς μέλλον (έως το 2020) την ελεύθερη ανταλλαγή και πρόσβαση σε ωκεανογραφικά δεδομένα.Η απογευματινή συνεδρία εστιάστηκε επίσης στις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας (European Innovation Partnerships/EIPs). Από το 2011 έχουν ξεκινήσει υλοποιούμενες 5 ΕΙΡs με στόχο την επιτάχυνση της έρευνας, της ανάπτυξης και την παραγωγή καινοτομικών προϊόντων «κοντά στην αγορά» προκειμένου αντιμετωπιστούν οι μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις, αξιοποιηθεί συνολικά η εξειδίκευση και ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Έγινε παρουσίαση του συντονιστή της ανεξάρτητης Ομάδας Εμπειρογνωμόνων κ. Esko Aho, τέως πρωθυπουργού της Φιλανδίας. Στην ομάδα ανατέθηκε από την Επιτροπή η αξιολόγηση των υλοποιούμενων EIPs. Την παρουσίαση ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων για τις υλοποιούμενες EIPs και τα σχετικά βήματα που πρέπει να γίνουν στο μέλλον.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε .