Δελτίο Τύπου

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.14 και ΤΕ16 να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2013-2014. Επίσης, καλεί τους ιδιώτες εμπειροτέχνες μουσικούς ΕΜ16 για ένταξη σε πίνακα ωρομισθίων μουσικών ειδικεύσεων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2013 -2014.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 13-08-2013 έως και 23-08-2013.

Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε

Για την εγκύκλιο πατήστε

Για την ΑΙΤΗΣΗ – ΕΝΤΥΠΟ Α (Για τους κλάδους ΠΕ16.01 και ΤΕ16) πατήστε

Για την ΑΙΤΗΣΗ – ΕΝΤΥΠΟ Β (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.14 ΚΑΙ ΤΕ16) πατήστε

Για την ΑΙΤΗΣΗ – ΕΝΤΥΠΟ Γ (Για εμπειροτέχνες) πατήστε

Για το “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΕ16.01-ΠΕ16.02-ΠΕ17.14-ΤΕ16” πατήστε

Για το “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ16 ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜ16” πατήστε

Για το “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ” πατήστε

Για το “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ” πατήστε

Για το “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ” πατήστε

Για το “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ” πατήστε

Για το “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ” πατήστε

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ