11-06-14 Τροποποίηση ως προς τον επισυναπτόμενο πίνακα κενών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνία …

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔11/06/2014 - 15:46 | Author: Newsroom Ipaidia

Δελτίο Τύπου

Τροποποίηση ως προς τον επισυναπτόμενο πίνακα κενών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 06/6/2014 και θέμα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την πλήρωση θέσεων πενταετούς θητείας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.)

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών με πενταετή θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118, τ.

Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», β) του άρθρου 329, παρ. 4α του Νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», γ) του άρθρου 36 του Νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193 ΤΑ΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»και δ)τηςαριθμ. Δ1/Φ.361.22/116672/01-10-2012 (ΦΕΚ2788/ΤΒ΄/15-10-2012) Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός κριτηρίων αξιολόγησης διευθυντών και εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική βάση της ΔΕΠΠΣ μέχρι και την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014.

Ο τροποποιημένος πίνακας με τα κενά των εκπαιδευτικών στα ΠΠΣ βρίσκεται αναρτημένος στον ομώνυμο υπερσύνδεσμο. Η τροποποίηση στα κενά γίνεται ως προς τα εξής σημεία: στην αφαίρεση του κενού ΠΕ70 για την σχολική μονάδα με κωδικό 9190412 6/Θ Π.Π. Ολοήμερο (πρώην πιλοτικό) Δ.Σ. Θεσσαλονίκης και στην προσθήκη ενός κενού ΠΕ05 στην σχολική μονάδα με κωδικό 501040 1ο Π.Π. Γυμνάσιο Αθηνών. Άρα, τα σύνολα των αντίστοιχων ειδικοτήτων τροποποιούνται ανάλογα. Κατά τα λοιπά ο πίνακας ισχύει ως έχει.

Για τον πίνακα πατήστε εδώ.

Για το Δελτίο Τύπου αντίστοιχα πατήστε εδώ.

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή

    Β2 Γαλλικά σε 2 μήνες από το μηδέν!

    europalso

    europalso