Δελτίο Τύπου

Aνάκληση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2013-2014

΄Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 εδαφ.Γ΄ της παρ. 6 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740 /99 (ΦΕΚ 186 Α΄).
  2. Την αριθ. 90595/ΣΤ5/5-7-2013 (ΦΕΚ 1667 τ.Β’/5-7-2013) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου».
    1. Tην αρ. 21582/Δ2/14-02-2014 Υ.Α. απόσπασης.
    2. Την αίτηση ανάκλησης της απόσπασης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ανακαλούμε την απόσπασητων παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε σε Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2013-2014, η οποία πραγματοποιήθηκε με την αρ. 21582/Δ2/14-02-2014 Υ.Α., για τους λόγους που επικαλούνται,ως ακολούθως:

A/A

A.M.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΜΗΜΑ

1

190687

ΠΟΛΛΑΤΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ17.04

Δ΄ΑΘΗΝΑΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2

188555

ΕΣΚΙΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ12.01

ΣΕΡΡΩΝ

ΤΕΙ KΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΜ &ΜΤΓ(ΣΕΡΡΕΣ)

Οι Προϊστάμενοι των οικείων Δ/νσεων Δ.Ε., στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τους ενδιαφερόμενους.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε