Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Πληροφορικής και Οπτικοακουστικών Μέσων των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής της περιφέρειας Ιονίων Νήσων