Για το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης και ΠΕΝΤΕ (5) αρχεία Excel που περιέχουν τις ποσότητες των ειδών εξοπλισμού και τα σχολεία προορισμού τους πατήστε