Δελτίο Τύπου

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σας ενημερώνει ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Pestalozzi, προκηρύσσει δύο (2) σεμινάρια :

1. «Αξιολόγηση της διαπολιτισμικής δεξιότητας»

Το 1ο σεμινάριο θα διεξαχθεί στη ΝΟΡΒΗΓΙΑ από 09/09/2013 έως 13/09/2013. Η γλώσσα εργασίας του σεμιναρίου είναι τα Αγγλικά και απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς A/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων που υπηρετούν σε Διαπολιτισμικά Σχολεία (με βεβαίωση από τον Διευθυντή του Σχολείου) καθώς και σε Διευθυντές και Υποδιευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας που υπηρετούν σε Διαπολιτισμικά Σχολεία.

2. «Αειφόρος Ανάπτυξη και ιδιότητα του πολίτη: εκπαιδευτικές προκλήσεις»

Το 2ο σεμινάριο θα διεξάγεται στη ΓΑΛΛΙΑ από 23/09/2013 έως 27/09/2013. Οι γλώσσες εργασίας του σεμιναρίου είναι τα Γαλλικά (επίπεδο Γ2) και τα Αγγλικά (επίπεδο Γ1). Απευθύνεται σεΕκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων, οι οποίοι διδάσκουν στο Λύκειο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού πατώντας .

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε .