Δελτίο Τύπου

Δήλωση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου μετά την κοινή συνάντηση με τους Πρυτάνεις και τα Συμβούλια Διοίκησης των Ανώτατων Ιδρυμάτων.

Παρουσία εκπροσώπων όλων των Πανεπιστημίων και με το συντονισμό του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, πραγματοποιήθηκε, σήμερα, Τρίτη 4 Μαρτίου, στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, συνάντηση μεταξύ των Πρυτάνεων και των Προέδρων των Συμβουλίων των Ιδρυμάτων.
Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα και διήρκεσε περίπου τρεις ώρες.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Υπουργός τόνισε ότι το κτίσιμο μιας κοινής κουλτούρας και νοοτροπίας είναι ο θεμέλιος λίθος για την επόμενη μέρα των Πανεπιστημίων της χώρας, ενώ συζητήθηκαν τα βήματα, τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν εντός του 2014, στο πλαίσιο της Αναδιάρθρωσης των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και είναι: Το Πρόγραμμα Εθνικής Στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση, η Σύνταξη & Έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων των Οργανισμών, η Σύνταξη & Έκδοση των Εσωτερικών Κανονισμών, οι Συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού με κάθε ίδρυμα.

Μετά το τέλος της συνάντησης ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Tα Ελληνικά Δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα -τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ- πρέπει να πρωτοστατήσουν στην ανάκαμψη της χώρας. Από το 2012 προωθήσαμε ριζικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, τόσο με την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την αναδιάρθρωση της διοίκησης των Πανεπιστημίων, όσο και με το Σχέδιο Αθηνά που μας δίνει πιο ανταγωνιστικά Τμήματα και Ιδρύματα και επομένως, πιο ανταγωνιστικά πτυχία για τους νέους και τις νέες μας.

Παράλληλα ολοκληρώσαμε την αξιολόγηση όλων των Ιδρυμάτων και όλων των Τμημάτων. Σήμερα ήταν μια πολύ σημαντική συζήτηση για τα επόμενα βήματα για τη χάραξη της στρατηγικής για να μπορέσουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Δηλαδή, την ολοκλήρωση της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου, την διασύνδεση του αναπτυξιακού με τον εκπαιδευτικό χάρτη της χώρας και τη διασύνδεση των Ιδρυμάτων με τα Ερευνητικά Ινστιτούτα και την αγορά. Δηλαδή η έρευνα και η καινοτομία να συνδεθεί με την κοινωνία και την αγορά. Τα επόμενα βήματα τα οποία έχουν ως στόχευση ένα καλύτερο Πανεπιστήμιο, καλύτερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για τις νέες και τους νέους μας».

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε