Το eΒook «Σημασιολογική Ανάπτυξη – Ασκήσεις για την ανάπτυξη του λεξιλογίου» είναι το πρώτο μέρος μίας σειράς υλικού που αφορά στην ανάπτυξη του περιεχομένου του λόγου και απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 3-8 ετών που παρουσιάζουν δυσκολίες στη σημασιολογική ανάπτυξη.
 
Είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο υλικό για παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές.


Περιλαμβάνει 557 φύλλα εργασίας για την ανάπτυξη της σημασιολογίας
Η χρήση του υλικού πραγματοποιείται από ειδικούς λογοθεραπευτές και ειδικούς παιδαγωγούς με στόχο την ανάπτυξη της σημασιολογίας, του λεξιλογίου και τη γενίκευση των αντίστοιχων στόχων σε παιδιά αλλά και ενήλικες που παρουσιάζουν Αφασικές διαταραχές και από γονείς με στόχο την ενίσχυση του λεξιλογίου.
Γενικοί στόχοι:
  • Ταύτιση, αναγνώριση και κατονομασία στοιχείων βασικών κατηγοριών,
  • Εμπλουτισμός λεξιλογίου,
  • Ταξινόμηση εννοιών,
  • Σημασιολογικές συσχετίσεις εννοιών,
  • Γενίκευση εννοιών.
Τα παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές, μπορούν με το συγκεκριμένο υλικό να οπτικοποιήσουν βασικές έννοιες και τα χαρακτηριστικά τους, ακολουθώντας βήμα βήμα τις δραστηριότητες και να τις αφομοιώσουν, ώστε να τις χρησιμοποιήσουν με λειτουργικό τρόπο. Οι κατηγορίες βασικού επιπέδου που αναπτύσσονται στο eΒook είναι τα ζώα, φρούτα, λαχανικά, γλυκά, φαγητά και ρούχα.