Με τον όρο πρώιμη παρέμβαση εννοούμε την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας σε παιδιά που παρουσιάζουν κάποια αναπτυξιακή καθυστέρηση, που σχετίζεται με το γνωστικό, γλωσσικό ή κινητικό τομέα, δυσκολία στην κοινωνικοποίηση και την αυτοεξυπηρέτηση. Απευθύνεται σε παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας.

Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος πρώιμης παρέμβασης;

Στόχος του προγράμματος πρώιμης παρέμβασης είναι μέσω ασκήσεων και οδηγιών να φτάσει το παιδί το μέσο όρο των συνομήλικων του, ή έστω να αναπτύξει τις ικανότητες του στο μέγιστο δυνατό.
Παράλληλα γίνεται και η αντίστοιχη εκπαίδευση των γονέων με οδηγίες για συγκεκριμένες δραστηριότητες που θα πρέπει να κάνουν και αυτοί με το παιδί τους. Δηλαδή συμμετέχουν ενεργά όλοι: παιδί, ειδικοί θεραπευτές και γονείς.
Οι στόχοι είναι πάντα εξατομικευμένοι, ανάλογα με τις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού.


Σε τι ηλικίας παιδιά απευθύνεται;

Ένα παιδί ποτέ δεν είναι μικρό για να ξεκινήσει πρόγραμμα παρέμβασης. Συνήθως απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, 2-7 χρονών.

Ποιος κρίνει ότι ένα παιδί χρειάζεται πρώιμη παρέμβαση;
Συνήθως οι δυσκολίες εντοπίζονται από τους γονείς του παιδιού που βλέπουν και συγκρίνουν με άλλα παιδιά και νοιώθουν ότι το παιδί τους έχει μείνει “πίσω”.
Επίσης ο παιδίατρος μπορεί να παρατηρήσει κάποιες δυσκολίες, ή στον παιδικό σταθμό και έτσι να ενημερωθούν οι γονείς.
Ο ειδικός που καταρχήν πρέπει οι γονείς να απευθυνθούν είναι ο παιδονευρολόγος/ αναπτυξιολόγος.

Ποιες ειδικότητες κάνουν πρώιμη παρέμβαση;

Οι ειδικοί θεραπευτές που θα χρειαστεί ένα παιδί είναι ανάλογα με τις δυσκολίες του:
Ειδικός παιδαγωγός, για δυσκολίες στην αντίληψη, επικοινωνία, φτωχό λεξιλόγιο, δυσκολία σε ασκήσεις προγραφής, δυσκολία στην εκμάθηση των χρωμάτων, των σχημάτων και γενικά σε ότι θεωρείται απαραίτητο για να ξεκινήσει το παιδί το νηπιαγωγείο.
Λογοθεραπευτής, για δυσκολίες που σχετίζονται με την άρθρωση και τον λόγο.
Εργοθεραπευτής, για δυσκολίες που σχετίζονται με την κίνηση και τη λεπτή κινητικότητα.

Αν χρειάζεται, στο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης συμμετέχει και φυσιοθεραπευτής, παιδοψυχολόγος, παιδονευρολόγος και αναπτυξιολόγος.

Σοφία Τσιντσικλόγλου
Ειδική Παιδαγωγός

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ