Ενώ η πειθαρχία εμπεριέχει την καθοδήγηση και τη διδασκαλία, την έχουμε λανθασμένα συνδέσει με την τιμωρία… Είτε γιατί έτσι πιστεύουμε πως θα πειθαρχήσουμε πιο αποτελεσματικά τα ανυπάκουα παιδιά, είτε γιατί έχουμε μεγαλώσει βιώνοντας οι ίδιοι την τιμωρία ως μέσο πειθάρχησης.