Να δίνουμε εργασίες για το σπίτι & πόσες;

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 9Ης Π.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΠΠΣΠΘ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

ΘΕΜΑ : « ΚΑΤ` ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»

Αγαπητοί/ές εκπαιδευτικοί,

Με βάση τις παρακάτω ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ: α) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΑΙΘ (Φ.3/583/122484/Γ1_05- 09 – 2013) με θέμα: «Λειτουργία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014»& β) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΑΙΠΘ (Φ.12/428/85241/Γ1/18-8-2003 & Φ 12/342/35602/Γ1/9-5-2005) με θέμα: «Εργασίες στο σπίτι». Σε σχέση με τις «ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» των μαθητών και μαθητριών ας έχουμε υπόψη τα εξής:

1.Οι υποχρεώσεις σε σχέση με τα μαθήματα και οι εργασίες των μαθητών και μαθητριών ολοκληρώνονται (κατά κανόνα)στο σχολείο.

2.Να αποφεύγονται εργασίες (κυρίως φωτοτυπημένες εργασίες) που δεν συμβάλλουν στην ανάπτυξη της σκέψης και της δημιουργικής φαντασίας των παιδιών.

3.Να επιλέγονται εργασίες που εισφέρουν στην ενίσχυση κάποιας δεξιότητας ή Ικανότητας των παιδιών (π.χ. αναζήτηση πληροφοριών, συνεργασία με συμμαθητές/τριες, σύνθεση μικρής δημιουργικής εργασίας κ.ο.κ.) ή έχουν να κάνουν με την εμπέδωση/κατανόηση κάποιου σημαντικού γνωστικού φαινομένου(π.χ. ιδιαίτερο γλωσσικό ή μαθηματικό φαινόμενο, απαιτητική ιστορική έννοια κ.ο.κ.)

4.Οι εργασίες να μην είναι αντιγραφές κειμένων ούτε και απομνημονεύσεις κεφαλαίων και πληροφοριών.

5.Τα παιδιά να μπορούν να ολοκληρώσουν τις εργασίες μόνα τους στο σπίτι, χωρίς τη βοήθεια των γονέων.

6.Οι εργασίες και τα τεστς να ελέγχονται και να διορθώνονται στο σχολείο & σε συνεργασία με τα παιδιά όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ώστε να υπάρχει έγκαιρη και, γι’ αυτό, ισχυρή ανατροφοδότηση των παιδιών.

7.Να μη δίνονται για τα Σαββατοκύριακα (Σ/Κ) και τις ημέρες αργίας και διακοπών περισσότερες εργασίες από όσες τις καθημερινές ημέρες λειτουργίας του σχολείου .

8.Η ενημέρωση για τα επαναληπτικά τεστς (που αφορούν στην ολοκλήρωση κάποιων ενοτήτων) να γίνεται αρκετές μέρες νωρίτερα, ώστε οι μαθητές/τριες να έχουν μπροστά τους το Σ/Κ για τη σχετική προετοιμασία. Σ’ αυτή την περίπτωση καλό είναι να μη δίνονται και άλλες εργασίες για το σπίτι που αφορούν σε ενότητες μαθημάτων.

  1. Η ολοκλήρωσή των εργασιών στο σπίτι (για όλα τα μαθήματα) και η προετοιμασία για τα επαναληπτικά τεστς να μη διαρκεί περισσότερο από (εγκύκλιος Φ12/428/85241/Γ1/18-8-2003) 30` λεπτά για τις Α΄ & Β΄, 40` για τις Γ΄ & Δ΄, 60` για τις Ε` & ΣΤ΄ τάξεις ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ:

1.Το σχολείο πέραν των γνώσεων οφείλει να συμβάλλει και στην ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ των παιδιών .

2.Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά χρειάζονται ευκαιρίες για ξεκούραση, αναψυχή & συναναστροφή. Χρόνο για τον εαυτό τους και στιγμές για να επικοινωνήσουν με τους γονείς και τους φίλους. Δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τη φύση και ευκαιρίες για να συναντηθούν με τα έργα της τέχνης και του πολιτισμού. Χρειάζονται, με άλλα λόγια, ισχυρή συναισθηματική, συγκινησιακή και κοινωνική ανατροφοδότηση, γεμίσματα ψυχής απαραίτητα για την προσωπική και την κοινωνική τους ανάπτυξη.

3.Βλέπετε, εκτός από «επαΐοντες» χρειαζόμαστε και ψυχικά, συναισθηματικά και κοινωνικά υγιείς ανθρώπους και πολίτες. Ανθρώπους και πολίτες ικανούς/ές να επικοινωνούν με τους συνανθρώπους τους και έτοιμους/ες να απολαύσουν τις ομορφιές και να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της ζωής.

4.Το «νους υγιής εν σώματι (& ψυχή) υγιεί» αξίζει, επομένως, να γίνει ο οδηγός και το μέτρο της παιδαγωγικής μας.

Ο σχολικός σύμβουλος Απόστολος Κ. Καρύδας