Κάποιες από τις πιο συνηθισμένες ενδείξεις ύπαρξης μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι εξής:
1. Ανάγνωση
Ο μαθητής αποφεύγει να διαβάσει.
Συχνά διαβάζει λάθος τις λέξεις, ή αντικαθιστά λέξεις με άλλες παρόμοιες.
Χάνει τη σειρά μέσα στο κείμενο, παραλείπει ολόκληρες γραμμές, ακόμα και παραγράφους!
Διαβάζει λάθος τις πληροφορίες της άσκησης.
2. Γραφή
Πολλά ορθογραφικά λάθη.
Φτωχός γραπτός λόγος, συνήθως οι εκθέσεις είναι πολύ μικρές σε έκταση.
Φτωχό λεξιλόγιο.

Γραφή με αργό ρυθμό, ακόμα και στην αντιγραφή.
Δυσκολία στην δομή του γραπτού λόγου π.χ. προτάσεις χωρίς ορθή συντακτική δομή ή νόημα.
Δεν ελέγχει για λάθη μετά την ολοκλήρωση μιας άσκησης.
3. Κατανόηση
Δυσκολία στην κατανόηση των οδηγιών των ασκήσεων.
Δυσκολία στη σύνταξη περίληψης.
Δυσκολία στη διήγηση γεγονότος/ ιστορίας με σωστή χρονική σειρά.
Δυσκολία στην κατανόηση των αφηρημένων εννοιών.
Δυσκολία στην κατανόηση κειμένων.
4. Μαθηματικά
Δεν προσέχει τα μαθηματικά σύμβολα. π.χ. κάνει πρόσθεση αντί για αφαίρεση!
Ενώ μπορεί να έχει γνώσεις, δυσκολεύεται στην εφαρμογή τους για τη λύση ασκήσεων.
Δυσκολία στην επίλυση σύνθετων μαθηματικών πράξεων
Μη αυτοματοποιημένη μαθηματική σκέψη, αναφορικά ακόμα και με απλές μαθηματικές πράξεις. Χρειάζεται δηλαδή χρόνο για να κάνει μια απλή πρόσθεση.
5. Γενικά
Δυσκολία συγκέντρωσης- ο μαθητής δείχνει να “χαζεύει”.
Δυσκολία στο να κρατά σημειώσεις- δεν προλαβαίνει ή οι σημειώσεις είναι ελλιπείς.
Δεν προλαβαίνει να αντιγράψει από τον πίνακα.
Δυσκολία στην κατανόηση και οργάνωση του χρόνου.
6. Ψυχολογία
Συχνά είναι το ζωηρό παιδί προσπαθώντας να κάνει αστεία ώστε να γίνει αποδεκτό από τους συμμαθητές.
Χαμηλή αυτοεκτίμηση
Αποδέκτης αρνητικών και υποτιμητικών σχολίων από συμμαθητές ή ακόμα και από ανίδεους εκπαιδευτικούς.

Συμβουλή προς εκπαιδευτικούς
Βλέποντας ότι ένας ή περισσότεροι μαθητές σας έχουν κάποια μαθησιακή δυσκολία- στο γυμνάσιο και λύκειο πλέον τα παιδιά έχουν και σχετική διάγνωση- προσπαθήστε να μπείτε στη θέσης τους, να τους γνωρίσετε καλύτερα, να τους δώσετε ευκαιρία να αγαπήσουν την μάθηση αξιολογώντας την προσπάθεια και όχι μόνο το αποτέλεσμα.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ