Το Vittra Södermalm βρίσκεται στη Στοκχόλμη…
της Σουηδίας κια θεωρείται σχολείο – πρότυπο.

Εκτός από τις καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους που χρησιμοποιούν οι δάσκαλοι, ο σχεδιασμός των εσωτερικών χώρων του κτιρίου έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτόν τον χαρακτηρισμό του συγκεκριμένου σχολείου.