Πότε γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός; Γεννήθηκε πράγματι πριν από 2012 χρόνια;

Του Τάσου Κ. Κοντογιαννίδη

 

Πότε αλήθεια γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός ; Το έτος Μηδέν, ή το κάποια άλλη χρονιά, όπως π.χ. το 4 π.Χ ; Αν λάβουμε υπ΄ όψη την ιστορία και την Αστρονομία, τότε αγόμεθα στο συμπέρασμα οτι ο Κύριός μας γεννήθηκε το ετος 4 π.Χ. Το απέδειξε αξ άλλου και ο διαπρεπής αστρονόμος Κων. Χασάπης, ο οποίος απέδειξε μάλιστα οτι το αστρο της Βηθλεέμ ήταν αληθινό.

Ας δούμε όμως γιατί πρέπει να πούμε οτι ο χρόνος γεννήσεως του Χριστού δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια και ακρίβεια σε κανένα απο τα Ιερά Ευαγγέλια. Ακριβώς αυτη την παράλειψη χρειάζεται να ερευνήσουμε.

Η Διονυσιακή χρονολογία που καθιερώθηκε το 533 μ.Χ. για τους επιστήμονες είναι λανθασμένη, γιατί ο Διονύσιος ο Μικρός θεώρησε ως έτος γεννήσεως του Ιησού το 574 απο κτίσεως Ρώμης. Στην πραγματικότητα όμως το έτος αυτό είναι το 750 απο κτίσεως Ρώμης, δηλαδή το ετος 4 π.Χ. Και αυτό γίνεται φανερό απο δύο γεγονότα:

α) Ο Οκταβιανός, στο 28ο έτος της ηγεμονίας του οποίου γεννήθηκε ο Ιησούς, είχε γίνει ύπατος και μοναδικός κύριος του ρωμαϊκού κράτους το 723 απο κτίσεως Ρώμης, δηλαδή το 31 π.Χ. Αργότερα μάλιστα , το 727, δηλαδή το 27 π.Χ. ονομάστηκε και “Αύγουστος”.

β) Σύμφωνα με τον ευαγγελιστή Ματθαίο, ο Ιησούς γεννήθηκε “εν ημέραις Ηρώδου του βασιλέως” ( Ματθ. 2.1). Είναι όμως γνωστό απο τον ιστορικό Ιώσηπο οτι ο Ηρώδης ο Μέγας πέθανε το ςτος 750 απο κτίσεως Ρώμης δηλαδή το έτος 4 π.Χ. σύμφωνα με τις αστρονομικές μετρήσεις σημειώθηκε στις 11 Απριλίου, γιατί εορτάζετο την πρώτη εαρινή πανσέληνο.

Ο Ιώσηπος αναφέρει ακόμα οτι λίγο πριν απο τον θάνατο του Ηρώδη έγινε μερική έκλειψη Σελήνης στις 13 Μαρτίου του 4 π.Χ. Άρα ο Ηρώδης πέθανε μεταξύ 13 Μαρτίου και 11 Απριλίου του 4 π.Χ. σύμφωνα με την Διονυσιακή χρονολογία.

Κατά τον ευαγγελιστή Μάρκο Λουκά ο Ιησούς γεννήθηκε “ εν ετει πεντεκαιδεκάτω της ηγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος… Εγένετο ρήμα Θεού επί Ιωάννην … και ήλθεν εις πάσαν την περίχωρον το Ιορδάνου κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας” ( Λουκά 3,1-3) “ Και Ιησού βαπτισθέντος… αυτός ήν Ιησούς ωσεί ετών τριάκοντα αρχόμενος ( ενν. του έργου του)” (Λουκά 3,23)

Την εξουσία, είναι γνωστό όμως οτι την ασκούσε ουσιαστικά ο Τιβέριος Κλαύδιος Νέρων σαν αυτοκράτορας, όχι απο το 767 απο κτίσεως Ρώμης (14 μ.Χ.) αλλά απο το 765 απο κτίσεως Ρώμης (12 μ.Χ.) όταν είχε υποκαταστήσει τον αυτοκράτορα Οκταβιανό. Μόνο λοιπόν εάν θεωρηθεί το έτος 765-766 απο κτήσεως Ρώμης (14-15 μ.Χ.) το πρώτο έτος της ηγεμονίας το Τιβερίου, τότε : α) 15ο έτος της ηγεμονίας του είναι είναι το 779-780 απο κ.Ρ. (26-27 μ.Χ.) και β) Επαληθεύεται η πληροφορία του Ματθαίου, οτι ο Ιησούς γεννήθηκε “εν ημέραις Ηρώδου” δηλαδή το 750 απο κ.Ρ. ( 4 π.Χ.).

Ας δούμε όμως τι λέει και ο ευαγγελιστής Ιωάννης. Οταν ο Ιησούς μετέβη στην Ιερουσαλήμ, το πρώτο Πάσχα του δημοσίου βίου του οι Ιουδαίοι του ζήτησαν σημείο οτι είναι ο Μεσσίας. Οπότε εκείνος απάντησε: “λύσατε τον ναόν τούτον και εν τρισίν ημέραις εγερώ αυτόν”. Και οι Ιουδαίοι του απάντησαν: “Τεσσαράκοντα και εξ έτεσιν ωκοδομήθη ο ναός ούτος και εν τρισίν ημέραις εγερείς αυτόν;”

Κατά τον Ιώσηπο όμως η ανοικοδόμηση του ναού άρχισε το 18ο έτος της βασιλείας του Ηρώδου του Μεγάλου 734-735 απο κτήσεως Ρώμης ( 20-19 π.Χ.). Επειδή λοιπόν οι Ιουδαίοι αναφέρθηκαν σε 46 συμπληρωμένα έτη απο της ανοικοδομήσεως του ναού, αυτό σημαίνει οτι το πρώτο Πάσχα μετά το 46ο έτος της ανοικοδομήσεως (27 μ.Χ.) είναι το 28 μ.Χ. Επομένως τα γεγονότα της ζωής και του έργου του Ιησού, όσα καλύπτουν το διάστημα απο της βαπτίσεως μέχρι του πρώτου Πάσχα (28 μ.Χ.) δεν είναι πολλά. Και το διάστημα αυτό δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 6 μηνών. Και η βάπτιση του Ιησού θα πρέπει να έγινε οχι νωρίτερα απο τον Οκτώβριο του έτους 780 απο κ.Ρ. ( 27 μ.Χ.) εφ΄ όσον το Πάσχα εορτάζετο στις αρχές Απριλίου.

Ο Ιησούς όμως ήταν περίπου 30 ετών όταν βαπτίσθηκε και άρα θα πρέπει να γεννήθηκε το έτος 750 απο κ. Ρ. Δηλαδή το 4.μ.Χ. Πρέπει να αναφερθεί οτι στο ευαγγέλιο του Λουκά γίνεται λόγος για την απογραφή κατά την οποία γεννήθηκε ο Ιησούς και η οποία “πρώτη εγένετο ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρηνίου. Άρα και σύμφωνα με τα νεώτερα αρχαιολογικά ευρήματα ο Κυρήνιος ήταν διοικητής της Συρίας το 4 μ.Χ.

Με το γεγονός όμως της γεννήσεως του Ιησού Χριστού είναι άρρηκτα συνδεδεμένος και ο αστέρας της Βηθλεέμ Οι έρευνες που έγιναν απο αστρονόμους, δείχνουν οτι και αυτό το περίεργο ουράνιο φαινόμενο δεν συνέβη το έτος μηδέν.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ