Οι Hackers είναι τα μυαλά που ασχολούνται όλη την ήμερα με τον υπολογιστή. Yπάρχουν οι επαγγελματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες Hackers.

 

Οι κρατικοί Hackers πληρώνονται απο τις κυβερνήσεις, και οι ελεύθεροι Hackers συνεργάζονται με τις εταιρίες πληροφορικής.
Επειδή στον μαγικό κόσμο του ίντερνετ όλα φαίνονται ρόδινα, εδώ παραμονεύει και ο κίνδυνος του υπολογιστή μας.
Συνήθως οι Hackers δεν ασχολούνται με τους απλούς πολίτες, γιατί δεν έχουν και κάτι το ενδιαφέρον να αποκομίσουν απο αυτούς.
Μερικές ιστοσελίδες όμως, έχουν τα κακόβουλα λογισμικά τύπου spyware (Λογισμικό Κατασκοπίας), το οποίο φορτώνεται κρυφά σένα υπολογιστή.. χωρίς να το ξέρει ο χρήστης. Δυστυχώς, τα antivirus του εμπορίου.. δεν μπορούν να τα εντοπίσουν όλα τα spyware, και αν το κακόβουλο λογισμικό είναι άκρως επαγγελματικό ούτε που θα το καταλάβεις.
Με απλά λόγια, το spyware κάνει τα εξής στον υπολογιστή: Συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται ο χρήστης, τους κωδικούς πρόσβασης, όπως: Gmail, facebook, twitter, καθώς και αριθμούς πρόσβασης των πιστωτικών καρτών.