Η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι μια πρωτοποριακή…
τεχνική κατά την οποία ένας εκτυπωτής προηγμένης τεχνολογίας κατασκευάζει αντικείμενα –και όχι μόνο– αναμειγνύοντας πολλά διαφορετικά υλικά.
Η τεχνική χρησιμοποιείται, ενδεικτικά, για την κατασκευή κεραμικών δοχείων, πλαστικών παιχνιδιών, μεταλλικών εξαρτημάτων, τροφίμων αλλά και ανθρώπινων οργάνων! Οι πρώτοι εκτυπωτές τρισδιάστατης εκτύπωσης κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 1980.

Μια λογική απορία είναι η εξής: Αφού δεν πρόκειται για πραγματική εκτύπωση, αλλά για τρισδιάστατη δόμηση, γιατί αποκαλείται τρισδιάστατη εκτύπωση;

Η απάντηση βρίσκεται στην λογική επάνω στην οποία βασίστηκε ο σχεδιασμός του εκτυπωτή τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Εάν κοιτάξουμε μια εκτυπωμένη σελίδα κάτω από το μικροσκόπιο, θα δούμε ότι τα γράμματα δεν «λεκιάζουν» το χαρτί, αλλά «κάθονται» επάνω στην επιφάνειά του.

Θεωρητικά, εάν τυπώσουμε ξανά και ξανά επάνω στην ίδια σελίδα χιλιάδες φορές, το μελάνι θα «χτίσει» στρώσεις και θα δημιουργηθεί ένα τρισδιάστατο μοντέλο του γράμματος. Η θεωρία ότι είναι δυνατό να δομηθεί ένα αντικείμενο από αλλεπάλληλες στρώσεις υλικών εφαρμόστηκε επιτυχώς στην πράξη με τους πρώτους εκτυπωτές τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Το τρισδιάστατο μοντέλο σχεδιάζεται στον υπολογιστή και δομείται από τον εκτυπωτή σε τμήματα. Η τεχνική της τρισδιάστατης εκτύπωσης έχει ήδη βρει εφαρμογές στην Ιατρική, καθώς έχει χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή πρόσθετων μελών, ιστών αλλά και ολόκληρων οργάνων.