Πολλοί γονείς ισχυρίζονται πως δεν θέλουν να αδικήσουν τα παιδιά τους και για το λόγο αυτό προσπαθούν να φέρονται με τον ίδιο τρόπο σ’ όλα.
Τους αγοράζουν τα ίδια πράγματα, τα ιδία ρούχα και τους συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Κάτι τέτοιο είναι ανθρωπίνως αδύνατο και άδικο για τα παιδιά. Ακόμα, κι αν ήταν όμως δεν είναι απαραίτητα επιθυμητό. Τα παιδιά έχουν την ανάγκη να στρέψουν οι γονείς τους τη προσοχή τους συγκεκριμένα στις ιδιαίτερες δυνάμεις και αδυναμίες που έχει το καθένα.
Το κάθε παιδί είναι μοναδικό με τις δικές τους ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά. Αυτό που είναι δίκαιο για ένα παιδί μπορεί να είναι άδικο για ένα άλλο. Διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές καταστάσεις και διαφορετικές προσωπικότητες απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις. Παρά τις προσπάθειες σας λοιπόν να φέρεστε αμερόληπτα στα παιδιά σας, η αντιζηλία ανάμεσα στα αδέλφια αποτελούν αναπόφευκτο μέρος της καθημερινότητας των περισσότερων οικογενειών.
Πώς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε;
• Επικεντρωθείτε στις ανάγκες του κάθε παιδιού σας.
• Όταν έχουν μια διαμάχη μεταξύ τους, μη προσπαθήσετε να μπείτε σε ρόλο διαιτητή. Ενθαρρύνετε τα να ακούσει το ένα το άλλο και να βρουν από κοινού μια λύση που θα ικανοποιεί τις ανάγκες τους.
• Να ενθαρρύνετε τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού.