Σε μια πρωτότυπη λύση προχώρησε η διεύθυνση του δημοτικού σχολείου στο Άσινγκτον της Βρετανίας για να αντιμετωπίσει με πιο οικονομικό τρόπο την ανάγκη για νέες σχολικές αίθουσες.

Όταν διαπίστωσε ότι απαιτούνταν 188.000 ευρώ προκειμένου να επεκταθεί το ήδη υπάρχον κτίριο, στο τραπέζι έπεσε η πρόταση να αγοραστεί ένα διώροφο λεωφορείο από το Ebay και να μετατραπεί σε σχολική τάξη.

Με τον τρόπο αυτό χρειάστηκαν μόνο 10.000 ευρώ για να ολοκληρωθεί το σχέδιο με τα 6.000 να πηγαίνουν για την αγορά του λεωφορείου και τα υπόλοιπα 4.000 για την μετασκεύασή του.

Ο πάνω όροφος του λεωφορείου μπορεί να φιλοξενήσει 15-20 μαθητές ενώ στον κάτω όροφο διεξάγονται μαθήματα γλώσσας για μικρές ομάδες (μέχρι 4) μαθητών.