Μια να επιλογή έρχεται να προστεθεί στο Facebook. Ο λόγος για το “Why am I seeing this AD?” που όπως να…
μπορείτε να καταλάβετε και από το όνομα αφορά τις διαφημίσεις. Πιο συγκεκριμένα θα εξηγεί στον χρήστη για ποιον λόγο βλέπει μια συγκεκριμένη διαφήμιση.

Αν λοιπόν είστε χρήστες του Facebook (χλωμό βέβαια να μην είστε), θα μπορείτε να βλέπετε τα στοιχεία στόχευσης κοινού της διαφήμισης. Στην παρακάτω εικόνα παράδειγμα, η διαφήμιση αφορά τηλεοράσεις καθώς το Facebook πιστεύει πως ο χρήστης ενδιαφέρεται για τηλεοράσεις.

Τo δημοφιλέστερο Social Media θα συλλέγει πληροφορίες με βάση το ιστορικό του Browser του χρήστη. Έτσι θα εμφανίζει τις ανάλογες διαφημίσεις, ανάλογα με το γούστα του. Τέλος ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ποιες διαφημίσεις δεν θέλει να εμφανίζονται στο μέλλον στην αρχική του σελίδα.