Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, «ήδη από τον Νοέμβριο 2019 έως το τέλος Μαΐου 2020, στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας έχουν τοποθετηθεί 52 νέοι υπάλληλοι

«Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει αποδείξει έμπρακτα την προσήλωσή της στη νομιμότητα στην αγορά εργασίας, μέσα από την ενεργή στήριξη του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, τη συνεχή αναβάθμιση του αυτόνομου ρόλου του Επιθεωρητή και τη σταθερή ενίσχυση στο έμψυχο δυναμικό του σώματος», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, «ήδη από τον Νοέμβριο 2019 έως το τέλος Μαΐου 2020, στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας έχουν τοποθετηθεί 52 νέοι υπάλληλοι με την ολοκλήρωση του Α΄ κύκλου κινητικότητας. Παράλληλα, αναμένεται να οριστικοποιηθεί το προσεχές διάστημα η διαδικασία πρόσληψης, μέσω ΑΣΕΠ, 53 νέων θέσεων (ΠΕ, ΤΕ) μόνιμου προσωπικού.

Τέλος, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021, έχουν εγκριθεί για το Σ.ΕΠ.Ε. επτά θέσεις, ενώ, μέσω του Β΄ κύκλου κινητικότητας, θα καλυφθούν επιπλέον 15 νέες θέσεις. Συνολικά, λοιπόν, το διάστημα 2020-2021, το Σ.ΕΠ.Ε. θα έχει ενισχυθεί με 127 νέους εξειδικευμένους επιθεωρητές».

Εκτός από την ενίσχυση του Σ.ΕΠ.Ε. με εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, το υπουργείο Εργασίας σημειώνει ότι προχωράει για πρώτη φορά και στον εξοπλισμό των επιθεωρητών του Σ.ΕΠ.Ε. με 500 ειδικές φορητές συσκευές (tablets), προκειμένου να αναβαθμίσει και να διευκολύνει την επιχειρησιακή ετοιμότητά τους, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού έργου τους.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «μέσα από τη δημιουργία του Πληροφοριακού Συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ 1”, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι Επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε., αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά και στη ρίζα τους τα φαινόμενα της αδήλωτης, ανασφάλιστης και υποδηλωμένης εργασίας. Το σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ”, που δημιουργήθηκε στο υπουργείο Εργασίας το 2013, αποτελεί ασπίδα για τους εργαζόμενους και τις συνεπείς επιχειρήσεις, καθώς, στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων που διενεργούνται συνεχώς, οι ελεγκτές αξιοποιούν πλήρως τα στοιχεία του Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ” για κάθε εργαζόμενο (απασχόληση, ωράρια, υπερωρίες).

Τα νέα τεχνικά μέσα (tablets), που θα τους διαθέσει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και η επερχόμενη αναβάθμιση του Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ 1” σε “ΕΡΓΑΝΗ 2”, θα επιτρέψει στους ελεγκτές τον ταχύ, ασφαλή, αποτελεσματικό και, κυρίως, επιτόπιο έλεγχο των στοιχείων του εργαζομένου στην επιχείρηση την ώρα του ελέγχου.

Παράλληλα, αξιοποιώντας πλήρως τις εφαρμογές του ΟΠΣ ΣΕΠΕ και λαμβάνοντας τα στοιχεία απασχόλησης της επιχείρησης από το Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ”, ο κάθε Επιθεωρητής θα μπορεί να διαμορφώσει επιτόπου, ηλεκτρονικά το δελτίο ελέγχου, εισάγοντας τα ευρήματά του τη στιγμή του ελέγχου και όχι με την επιστροφή του στο γραφείο του.