«Την Τετάρτη 13 Ιουλίου θα καταβληθούν 673.269 ευρώ που αφορούν σε 8.034 2.161 δικαιούχων εργαζομένων που εντάχθηκαν στο «», αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας.

Τα ποσά

Σημειώνεται ότι με τροπολογία που είχε κατατεθεί τον Ιούνιο είχαν γίνει τροποποιήσεις στο πρόγραμμα που αφορά σε επιδοτούμενες για νέους από 18 έως 29 ετών.

Συγκεκριμένα:

Το ύψος της χορηγούμενης επιδότησης θα ανέρχεται πλέον σε 3.600 ευρώ για χρονικό διάστημα 6 μηνών (από

1.200 ευρώ που ίσχυε) για κάθε και θα καταβάλλεται ως εξής:

– ποσό 1.800 ευρώ (από 600 ευρώ που ίσχυε) θα καταβάλλεται απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο νέο,

– ποσό 1.800 ευρώ (από 600 ευρώ που ίσχυε) θα καταβάλλεται απευθείας στον εργοδότη του νεοπροσλαμβανόμενου νέου, για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης.

Προβλέπεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα, όπως τροποποιείται με τις υπό ψήφιση διατάξεις, έχει διάρκεια έως τις 31.12.2022και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισθέντος ποσού.

Αν η νέα πρόσληψη αφορά σε σύμβαση μερικής απασχόλησης, η επιδότηση μειώνεται στο ήμισυ, ενώ αν η σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου με διάρκεια μικρότερη των έξι μηνών,  η νέα θέση εργασίας επιδοτείται αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης και το είδος της σύμβασης (πλήρους ή μερικής).

Υπενθυμίζεται ότι το «Πρώτο Ένσημο» συνοδεύεται από ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας και ισχύει έως το τέλος του έτους.