; Το ξεπάγωμα των τριετιών από το 2025 κατά 30% για τους εργαζομένους που έχουν την απαραίτητη προϋπηρεσία (τρεις τριετίες) στον ιδιωτικό τομέα.

Τονίζουμε πως, σήμερα τα ποσοστά των τριετιών λαμβάνουν μόνο οι εργαζόμενοι που είχαν συμπληρώσει την απαραίτητη προϋπηρεσία (μία, δύο ή τρεις τριετίες) μέχρι τον Φεβρουάριο του 2012.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση μνημονιακό νόμο του 2012, εφόσον υποχωρήσει η ανεργία σε ετήσια βάση κάτω από το 10% – με βάση όμως την Ερευνα του Εργατικού Δυναμικού (Unemployment Rate/LFS) και όχι την εθνικολογιστική βάση (on a national account basis) – τότε θα ξεπαγώσουν οι τριετίες, δηλαδή τα επιδόματα προϋπηρεσίας ύψους 10% για όποιον μισθωτό συμπληρώνει 3, 6, 9 και άνω έτη προϋπηρεσίας σε συναφές επάγγελμα.

Συνεπώς, αν επαληθευτούν οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ανεργία δεν θα υποχωρήσει κάτω από το 10% (σε ετήσια βάση) ούτε το 2024, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για νέες αυξήσεις στους μισθωτούς ιδιωτικού τομέα, πέραν εκείνων στους αμειβόμενους με τον κατώτατο μισθό.

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι προβλέψεις του νέου Μεσοπρόθεσμου, που «βλέπει» την ανεργία στο 9,8% το 2026, άρα το ξεπάγωμα των τριετιών παραπέμπεται για το 2027. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σταθερότητας που έστειλε η χώρα μας στις Βρυξέλλες, η ανεργία αναμένεται να διαμορφωθεί στο 11,8% το 2023 και να συνεχίσει στο 10,9% το 2024, στο 10% το 2025 και στο 9,8% το 2026.

Αυτό σημαίνει ότι αν ο αμειβόμενος με τον κατώτατο μισθό είχε προλάβει μέχρι τις 14/2/2012 να κατοχυρώσει έστω την πρώτη τριετία, εξακολουθεί να παίρνει την ανάλογη προσαύξηση 10% υπολογιζόμενη επί του εκάστοτε βασικού μισθού.

Ωστόσο δεν μπορεί να διεκδικήσει προσαύξηση για προϋπηρεσία που συμπληρώνεται από τον Φεβρουάριο του 2012 και μετά.

Και αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι που προσελήφθησαν μετά τον Φεβρουάριο του 2012 έχασαν το δικαίωμα της προσαύξησης κατά 10% του μισθού τους λόγω προϋπηρεσίας.