ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΡΛ΄
Παρασκευή 2 Μαΐου 2014
Το λόγο έχει η κυρία Σταυρούλα Ξουλίδου.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ(ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σήμερα συζητούμε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος» και έρχεται μία προσθήκη-τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, η οποία θα μπορούσε να ήταν ολόκληρη ένα νομοσχέδιο. Είναι εκατόν πενήντα σελίδες τροπολογία, η οποία κατατίθεται την τελευταία στιγμή.
Έχω τονίσει επανειλημμένως ότι οι τροπολογίες που κατατίθενται με καθυστέρηση όχι μόνο καταργούν κάθε έννοια κοινοβουλευτικού ελέγχου, δημοκρατικού διαλόγου και διαφάνειας, αλλά κυρίως αποκρύπτουν τα πραγματικά συμφέροντα που προωθούν και συνάμα αποκαλύπτουν προχειρότητα και επιφανειακή αντιμετώπιση του Υπουργείου Παιδείας για ζητήματα αρμοδιότητάς του. Και όμως, η παιδεία έχει έναν πολύ ιδιαίτερο και βαρυσήμαντο σκοπό, ο οποίος δεν περιορίζεται μόνο στη μετάδοση γνώσεων. Έχει ρόλο ηθικοπλαστικό και προετοιμάζει τους νέους για την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία, καθώς και για αποτελεσματική ανταπόκριση στις κοινωνικές απαιτήσεις και τους θεσμούς.
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα οι πολιτικές που εφαρμόζετε στον ιδιαίτερα ευαίσθητο αυτό τομέα της παιδείας είχαν σαν άμεση συνέπεια την υποβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Εμείς αντιλαμβανόμαστε την αξία της παιδείας και της εκπαίδευσης ως έναν από τους βασικούς πυλώνες για την ολοκλήρωση της προσωπικότητας και την πρόοδο της κοινωνίας. Ως εκ τούτου, προτείνουμε να της δοθεί η ιδιάζουσα προσοχή και να αντιμετωπιστεί με τη δέουσα υπευθυνότητα, προκειμένου να ολοκληρώσει το στόχο της.
Η σημερινή τροπολογία, λοιπόν -για να έρθω στο θέμα μας- περιλαμβάνει πληθώρα θεμάτων, μεταξύ των οποίων θέματα Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ανώτατης εκπαίδευσης, θέματα ειδικής αγωγής, Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, ιδιωτικής εκπαίδευσης, θέματα ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, κλπ. Η προχειρότητα, με την οποία η Συγκυβέρνηση και ειδικότερα το Υπουργείο Παιδείας αντιμετωπίζει τα θέματα αρμοδιότητάς του, αποδεικνύει το γεγονός ότι τα τόσα πολλά και τόσο σημαντικά ζητήματα ασφυκτιούν μέσα σε μία και μόνο προσθήκη-τροπολογία, για να ρυθμιστούν προεκλογικά ζητήματα που έπρεπε να έχουν ήδη ρυθμιστεί, ή μάλλον θα έπρεπε να μην έχουν δημιουργηθεί καθόλου. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες ρυθμίσεις αφορούν το ν. 4186/2013, που ψηφίστηκε λίγους μήνες πριν. Και όλα αυτά σε μία εποχή που οι κυβερνητικές επιλογές έχουν ρίξει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στον Καιάδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Υπουργείο Παιδείας εδέησε επιτέλους να στρέψει την προσοχή του σε καίρια ζητήματα και να προωθήσει τη λύση τους με νομοθετικές ρυθμίσεις της τελευταίας στιγμής. Προ των πυλών των εξετάσεων τόσο σε ενδοσχολικό όσο και σε πανελλήνιο επίπεδο για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προωθούνται αλλαγές που επηρεάζουν τη ζωή των μαθητών και των οικογενειών τους. Όλα αυτά οφείλατε να τα είχατε πράξει εν ευθέτω χρόνω.
Μπορεί η τροπολογία σας, κύριοι Υπουργοί, να μην χαρακτηρίστηκε εκπρόθεσμη, είναι όμως εκπρόθεσμος και ανεπίκαιρος ο χρόνος που αποφασίσατε να ασχοληθείτε επιτέλους με την παιδεία. Με διατάξεις που οδηγούν σε κανονιστικούς μηχανισμούς και αποσπασματικές ρυθμίσεις προσπαθείτε να διορθώσετε τα κακώς κείμενα της ελληνικής εκπαίδευσης, αποφεύγοντας ωστόσο οποιαδήποτε καινοτόμα πρόταση που θα ανοίξει το δρόμο για ουσιαστικές εκπαιδευτικές αλλαγές.
Σε ό,τι αφορά στη συγκεκριμένη τροπολογία, επαναλαμβάνω ότι έχουμε έντονες αντιρρήσεις για τον χρόνο κατάθεσής της, όπως και για ορισμένα επιμέρους ζητήματα, τα οποία θα αναπτύξω στη συνέχεια.
Όμως θα συνηγορήσουμε στην επίλυση των εκπαιδευτικών θεμάτων που ταλανίζουν εδώ και χρόνια τη μαθητική, εκπαιδευτική και φοιτητική κοινότητα και όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Στα πλαίσια υγιούς διαλόγου θα ήθελα να σταθώ σε κάποια σημεία της τροπολογίας.
Στο άρθρο 2, παράγραφος 18 ορίζετε την αντιστοιχία του νηπιαγωγού προς τον αριθμό των νηπίων 1 προς 25 για τα νηπιαγωγεία και 1 προς 30 για τα παιδικά κέντρα. Γιατί αυτή η διαφοροποίηση; Σας παρακαλώ, μπορείτε να μας εξηγήσετε;
Στην παράγραφο 19 του άρθρου 2 ορίζετε ότι τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του επαγγελματικού λυκείου…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ λίγη ησυχία. Με ενοχλείτε, γιατί ακούγεστε.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Συγγνώμη, κυρία μου.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΔΙΔΟΥ: Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του επαγγελματικού λυκείου καταρτίζονται από το ΙΕΠ, μετά τη σύμφωνη γνώμη του ΕΟΠΠΕΠ, βάσει των προγραμματικών συμφωνιών του ΕΟΠΠΕΠ με τα επαγγελματικά επιμελητήρια και τις επιστημονικές ενώσεις.
Έχουμε διατυπώσει και στο παρελθόν την άποψη ότι ο καθορισμός των προγραμμάτων σπουδών των επαγγελματικών λυκείων δεν μπορεί να γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις υποδείξεις της αγοράς. Τα προγράμματα σπουδών και μάλιστα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πρέπει πρωτίστως να καταρτίζονται σύμφωνα με παιδαγωγικά κριτήρια και όχι σύμφωνα με προγραμματικές συμφωνίες.
Επίσης, στο άρθρο 3 που αφορά στα θέματα ειδικής αγωγής και στην παράγραφο 2 ορίζετε ότι οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την παράλληλη στήριξη θα γίνονται αποκλειστικά ως μειωμένου ωραρίου, ενώ η σύμβαση πρόσληψής τους μπορεί με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης να μετατραπεί σε πλήρους ωραρίου. Δεν μας εξηγείτε για ποιους λόγους και με ποιο πλαίσιο θα γίνεται αυτό, εφόσον εάν δεν συμπληρώνουν το προβλεπόμενο διδακτικό ωράριο, θα παρέχουν συμπληρωματικά υπηρεσίες. Εάν χρειάζονται, γιατί δεν τους προσλαμβάνετε από την αρχή με πλήρες ωράριο; Και πώς θα διασφαλίσετε ότι δεν θα αναπτυχθούν πελατειακές σχέσεις για το ποια σύμβαση θα μετατραπεί σε πλήρους ωραρίου;
Επιπλέον να μου επιτρέψετε και μία παρατήρηση. Αυτήν τη στιγμή υπάρχει σε διαβούλευση το νομοσχέδιο ειδικής αγωγής, όπου μπορούν να ρυθμιστούν εκεί αυτά τα ζητήματα. Ποιος ο λόγος λοιπόν αυτής της ρύθμισης;
Επίσης, στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 για τις δυσπρόσιτες και νησιωτικές περιοχές μπορούν να συγκροτούνται ΕΔΕΑΥ του άρθρου 39 του ν. 4115 με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι διατίθενται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις δημόσιες μονάδες υγείας και τα ΚΕΔΔΥ. Με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό; Ποιος θα το αποφασίσει; Και τι θα γίνει με τις υπηρεσίες που στελεχώνονται ήδη από το εν λόγω προσωπικό; Θα πρέπει να καταλάβετε ότι τα προγράμματα ΕΣΠΑ δεν μπορούν να είναι πανάκεια και ότι οι αντίστοιχοι πίνακες πρόσληψης προσωπικού δεν εξαντλούνται, γιατί κανείς δεν μπορεί να ζήσει με 500 ευρώ.
Στο άρθρο 10 για τις μεταγραφές των πολυτέκνων, τριτέκνων και ειδικών κατηγοριών οφείλετε να επεκτείνετε το δικαίωμα αυτό και στους επιτυχόντες των τριών προηγουμένων ετών, δηλαδή από το 2010 έως και το 2013, οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα φοίτησης σε άλλη πόλη και πολλοί από αυτούς αναγκάζονται να μην παρακολουθούν τακτικά τα μαθήματα των σχολών τους. Αυτό είναι άδικο. Θίγει τις αδύναμες οικογένειες που προσπαθούν με κόπους να σπουδάσουν τα παιδιά τους.
Τέλος, όσον αφορά στο άρθρο 14 για τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, θεωρούμε τη λύση που δίνετε πρόσκαιρο ημίμετρο για τη βιωσιμότητα των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού. Είναι αδήριτη ανάγκη να εργαστείτε μεθοδικά και αποτελεσματικά, ώστε οι ομογενείς κάτοικοι του εξωτερικού να διδαχθούν άρτια την ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό και να λάβουν ακέραιη την ελληνική παιδεία, στοιχεία που τους συνδέουν με την πατρίδα τους. Οι συνεχείς παρατάσεις που δίνετε στην κατάργηση των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, είναι πολιτική που κινείται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Στο χρόνο που σας απομένει, λοιπόν, στους υπουργικούς σας θώκους σταματήστε να ασχολείστε με τα καίρια ζητήματα της χώρας με τρόπο επιφανειακό και ανάρμοστο. Δώστε, επιτέλους, στην παιδεία την αξία και τη δυναμική που της αξίζει και δείξτε σεβασμό στην πιο σημαντική κοινωνική λειτουργία. Ο ρόλος της παιδείας είναι σοβαρός και αυτονόητος. Σταματήστε να κρατάτε ομήρους τους μαθητές και τους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Αφουγκραστείτε με σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης τις ανάγκες ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Ευχαριστώ.
Το λόγο έχει η κ. Φωτίου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ(ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ):Κύριε Πρόεδρε, η τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, μια τροπολογία-«σκούπα» σε άσχετο νομοσχέδιο -κατά την προσφιλή, βέβαια, τακτική του Υπουργού Παιδείας- έχει απλώσει πολλά και διάφορα «φρούτα» στους πάγκους των λαϊκών του νομοσχεδίου. Αφορά δεκαπέντε τομείς εκπαιδευτικών θεμάτων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: θέματα Ειδικής Αγωγής, ιδιωτικά σχολεία, εισαγωγή και μετεγγραφές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξετάσεις στο λύκειο, το προσωπικό των ΑΕΙ, αλλά κυρίως τα επαγγελματικά δικαιώματα σχολών τυπικής και άτυπης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –εδώ είναι το μεγάλο «ζουμί»- παράλληλα με ισοτίμηση και ακαδημαϊκή ιδιωτικών σχολών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης –και σχολών δηλαδή του πρώην ανατολικού μπλοκ, αλλά και σε όλο τον κόσμο-, ιδρύματα που έχουν δημιουργηθεί από διεθνείς οργανισμούς. Εάν διαβάσετε τον κατάλογο, θα εκπλαγείτε τόσο με το πού βρίσκονται αυτά τα ιδρύματα όσο και με το περιεχόμενο διδασκαλίας.
Βεβαίως, όταν εμείς ως Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στις 11-2-2014 ρωτήσαμε τον κ. Αρβανιτόπουλο εάν επρόκειτο να αλλάξει τους όρους ισοτίμησης επαγγελματικών δικαιωμάτων, μας απάντησε εγγράφως ότι το ΥΠΕΘ δεν προτίθεται να δώσει στο ΣΑΕΠ την αρμοδιότητα αναγνώρισης τίτλων προερχόμενων από χώρες εκτός ΕΕ, καθώς αυτό θα παραβίαζε την κοινοτική νομοθεσία.
Αλλά, δεν βαριέσαι! Αυτά νομίζω ότι είναι πταίσματα, διότι από την πληθώρα των θεμάτων, στα οποία θα επανέλθουμε αναλυτικά τη Δευτέρα θα σταθώ σήμερα σε δύο μείζονα κατά την άποψή μου θέματα, τα οποία συνδέονται με έναν ομφάλιο λώρο, τον ομφάλιο λώρο της επιχειρηματικότητας, της καταλήστευσης ενός φτωχού λαού, της τρομακτικής ανεργίας των νέων παιδιών από τη μια και από την άλλη της προσπάθειας να βουτήξουμε ό,τι έχει απομείνει στις ελληνικές οικογένειες, δημιουργώντας προσδοκίες πτυχίων και επαγγελματικών αποκαταστάσεων.
Αυτό είναι ένα τρομακτικό, κατά την άποψή μου, κομμάτι, το οποίο είναι ανήθικο στην κεντρική του σκέψη. Δεν είναι εδώ μόνο η τόνωση της επιχειρηματικότητας, που θα ήταν το λιγότερο. Και αναφέρομαι σε δύο μεγάλες κατηγορίες άρθρων.
Η μία αφορά την περιβόητη «λευκή εβδομάδα». Προσέξτε να δείτε τώρα εδώ: θα στέλνουμε, λοιπόν, τα σχολεία διακοπές την εβδομάδα της Καθαρής Δευτέρας, σε μια χώρα η οποία δεν έχει τα σουσούμια των ευρωπαϊκών χωρών, δηλαδή ένα χειμώνα που τους απαγορεύει να δουλέψουν κανονικά τα σχολεία και επομένως την περίοδο της κακοκαιρίας κλείνουν τα σχολεία. Εμείς πάνω στο πιο δημιουργικό κομμάτι, δηλαδή το Φεβρουάριο, θα κλείσουμε τα σχολεία, γιατί τότε είναι άδεια τα ξενοδοχεία, γιατί τότε πρέπει να στείλουμε τα παιδιά διακοπές, γιατί τότε πρέπει να εκβιάζεται κάθε οικογένεια που θα της λέει το παιδάκι της «γιατί, ρε μάνα να μην πάω και εγώ εκδρομή;».
Γι’ αυτό εγώ πιστεύω ότι αυτό που γίνεται εδώ είναι άηθες. Αλλά η ιστορία προεκτείνεται με χειρότερους βέβαια όρους στην αναγνώριση ισοτιμίας επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Τι συμβαίνει εδώ; Αυτό που συμβαίνει εδώ είναι ότι δίνουμε στα παιδιά πτυχία τα οποία είναι άχρηστα χαρτιά, με γνώσεις εξειδικευμένες, κατακερματισμένες, τις οποίες δεν μπορεί ο πτυχιούχος να χρησιμοποιήσει παρά πρόσκαιρα, έτσι ώστε συνεχώς να επιμορφώνεται πληρώνοντας βεβαίως.
Όμως, τους υποσχόμαστε επαγγελματικά δικαιώματα. Και μάλιστα στο άρθρο 3, στη σελίδα 107, στις καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις υποσχόμαστε σε όλα αυτά τα κολέγια τον τίτλο των δημόσιων πανεπιστημίων. Γιατί αλλιώς δεν καταλαβαίνω πώς τροποποιείται ή καταργείται η διάταξη που λέει «Πλην των δημόσιων πανεπιστημίων δεν επιτρέπεται η χρήση του όρου “πανεπιστήμιο” στην ελληνική ή σε ξένη γλώσσα από οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης για το χαρακτηρισμό αυτού του ιδίου».
Είναι στις καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις. Τι δουλειά έχει εδώ μέσα αυτό; Άρα, θα τους δώσουμε και τίτλους απέξω, να γράφουν ότι είναι πανεπιστήμια, για να κοροϊδέψουμε ακόμη περισσότερο το λαό, ο οποίος σήμερα, σε συνθήκες κρίσης, πληρώνει 2 δισεκατομμύρια στην ιδιωτική εκπαίδευση. Τι γίνεται τώρα λοιπόν;
Ακούστε ένα καταπληκτικό για τα επιμελητήρια για το πώς γίνεται δηλαδή παράλληλα όλη η ιστορία, αφού τα επιμελητήρια καταργήθηκαν. Στο ΤΕΕ, παραδείγματος χάρη, μπορεί ένας τέτοιος κάτοχος πτυχίου κολεγίου -σαν και αυτό που περιέγραψα μόλις τώρα και το οποίο ονομάζεται και πανεπιστήμιο ίσως- να μην γράφεται μεν μέλος του ΤΕΕ, γιατί το ΤΕΕ απαγορεύει να γράφονται μέλη ή μη έχοντες πενταετή ισοτιμημένη εκπαίδευση, αλλά να του παρέχονται επαγγελματικά δικαιώματα, όπως ψηφίσατε στον προηγούμενο νόμο, με τον οποίο καταργούσατε όλη τη δύναμη και την ισχύ των επιμελητηρίων.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτή είναι μια εκπληκτικά αήθης συμπεριφορά προς πτυχιούχους της χώρας. Θα δίνονται δηλαδή πτυχία στα παιδιά και θα τους υπόσχεται επαγγελματικά δικαιώματα. Τι θα λέει το ΤΕΕ στον πολιτικό μηχανικό που έχει έρθει από ένα τέτοιο κολέγιο άτυπης τριετούς φοίτησης π.χ. ή και με συνέργεια μεταπτυχιακών τμημάτων απέξω; Θα του λέει «Δεν είσαι μεν πολιτικός μηχανικός, αλλά μπορείς να επιβλέπεις μέχρι μονώροφα κτήρια» κ.ο.κ. Αυτό γίνεται αντιστοίχως στους δικηγόρους κλπ. Έχει επεκταθεί αυτή η ιστορία παντού.
Τι γίνεται δηλαδή; Παίζουμε με την υγεία και την ασφάλεια του λαού, παίζουμε με την ανεργία των ανθρώπων, δημιουργούμε ανθρώπους ευάλωτους στις επαγγελματικές σχέσεις, δημιουργούμε νέους επισφαλείς εργαζόμενους και στρατιές φθηνών άνεργων επιστημόνων. Αυτά και πολλά άλλα που συμβαίνουν σε αυτό το νομοσχέδιο, θα σας τα περιγράψουμε τη Δευτέρα αναλυτικότερα.
Ευχαριστώ.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ(ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Κ.Κ.Ε): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα έρθω στο νομοσχέδιο. Έχετε κάνει κανόνα σε κάθε νομοσχέδιο να φέρνετε τροπολογίες άσχετες με το υπό συζήτηση θέμα. Μάλιστα βάζετε σαν τροπολογία ολόκληρο νομοσχέδιο. Σύμφωνα και με τον Κανονισμό δεν μπορεί κανένας να τοποθετηθεί ολοκληρωμένα και με ευχέρεια στο λόγο.
Παραδείγματος χάριν, η τροπολογία του υπουργείου Παιδείας είναι εκατόν πενήντα σελίδες με πολλά αντιδραστικά σημεία, με νέες συγχωνεύσεις σε νηπιαγωγεία, με αναγνώριση πτυχίων κολλεγίων και άλλα αντιδραστικά. Τελικά είναι τροπολογία αυτό το πράγμα;
Εμείς σας ζητάμε να αποσυρθεί. Είναι κοροϊδία. Δώστε τη δυνατότητα σε κάθε πολιτική ομάδα να μιλήσει εκτενώς. Υπάρχει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την ειδική αγωγή, είναι κρεμασμένο. Να ενσωματωθούν εκεί. Γιατί δεν είναι σωστό. Είναι απαράδεκτη αυτή η διαδικασία. Είναι σε τελευταία ανάλυση φιμωτική. Σας ζητάμε την ύστατη στιγμή να τα αποσύρετε. Δεχόμαστε μόνο όσα είναι απολύτως αναγκαία και πραγματικά με επείγοντα χαρακτήρα σε ό,τι αφορά την Κεφαλονιά και τις επιπτώσεις που είχε από το σεισμό.