– Αύξηση μέχρι 30% δικαιούνται από τον νέο χρόνο οι εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν στο διάστημα Μαρτίου 2012 – Ιανουαρίου 2019 με κατώτατο μισθό χωρίς προϋπηρεσία, αν και είχαν κατοχυρώσει προϋπηρεσία μέχρι το Φεβρουάριο του 2012, λόγω του ξεπαγώματος των τριετιών.

Αναλυτικότερα, με όσα γίνονται γνωστά, οι εν λόγω εργαζόμενοι από την 1η Ιανουαρίου 2024, δικαιούνται να λάβουν αύξηση με βάση την προϋπηρεσία την οποία είχαν κατοχυρώσει έως και τις 12 Φεβρουαρίου 2012 (δηλαδή πριν από το «πάγωμα» των τριετιών) υπολογισμένη επί του κατώτατου μισθού όπως ισχύει κατά την 1η Ιανουαρίου 2024, δηλαδή επί των 780 ευρώ μικτά.

Ποιους αφορούν οι τριετίες

Το «ξεπάγωμα» των τριετιών αφορά κατά αρχήν όλους τους αμειβόμενους με τον κατώτατο μισθό, αλλά και όλους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, που αμείβονται με κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες προβλέπουν επιδόματα προϋπηρεσίας.

Στις κλαδικές συμβάσεις, η εξέλιξη των επιδομάτων προϋπηρεσίας ακόμη κι αν προβλεπόταν στο κείμενο της σύμβασης δεν είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα για τον εργοδότη, καθώς η ΠΥΣ του 2012 υπερισχύει.

Με τη νέα ρύθμιση η εξέλιξη των τριετιών, 5ετιών ή όποιων άλλων ωριμάνσεων ορίζονται σε ενεργές συλλογικές συμβάσεις θα έχει πλέον υποχρεωτικό χαρακτήρα κατά αρχήν για τους εργοδότες που συμβάλλονται στην κλαδική και εφόσον αυτή καταστεί γενικώς υποχρεωτική με επέκταση (υπουργική απόφαση) τότε θα αφορά όλους τους εργαζόμενους του κλάδου υποχρεωτικά.