Μεγάλη κινητικότητα έχει παρατηρηθεί στις γονικές παροχές αλλά και στις δωρεές χρηματικών ποσών από γονείς σε τέκνα όπως και συγγενείς πρώτου βαθμού. Παράλληλα από το μικροσκόπιο της αρμόδιας αρχής περνούν οι σχετικές κινήσεις ύστερα και από τις διευκρινήσεις που κυκλοφόρησαν με τις προϋποθέσεις ώστε οι ενδιαφερόμενοι να πετύχουν το αφορολόγητο των 800.00 ευρώ.Τι θα πρέπει να προσέξουν οι φρολογοήυμενη ώστε να μην πέσουν στην παγίδα των τεμηρίων. Ποιά είναι η διαδικασία με την τράπεζα.

Οι αρχικές δηλώσεις φόρου για και μετά ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν εφεξής, και για τις οποίες δεν απαιτείται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου (είναι άτυπες), μπορούν πλέον να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY.

Σύμφωνα με τον , για τις πιο απλές από τις δηλώσεις αυτές, οι οποίες αφορούν δωρεές-γονικές παροχές χρηματικών ποσών που μεταφέρθηκαν από τον, δεν θα απαιτείται καν η υποβολή δικαιολογητικών, καθώς η επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων θα είναι εφικτή μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων με αρχεία και δεδομένα τραπεζών.

Η παροχή της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων και για άτυπες δωρεές-γονικές παροχές χρημάτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων αναμένεται να διευκολύνει χιλιάδες φορολογουμένους στην κάλυψη υψηλών ποσών τεκμηρίων κατά την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος το 2023 και τα επόμενα έτη.

Τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων για άτυπες δωρεές και γονικές παροχές χρηματικών ποσών, καθώς και για δωρεές-γονικές παροχές κινητών περιουσιακών στοιχείων χωρίς σύνταξη συμβολαίων προβλέπει μία ακόμη απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή.

Με την απόφαση αυτή, οι φορολογούμενοι μπορούν πλέον προαιρετικά -και από την 1η-1-2023 υποχρεωτικά- να υποβάλουν μέσω της εφαρμογής τις παρακάτω δηλώσεις:

* Αρχικές (εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες) δηλώσεις φόρου δωρεάς και γονικής παροχής χρημάτων.

* Αρχικές (εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες) δηλώσεις φόρου δωρεάς και γονικής παροχής κινητών περιουσιακών στοιχείων (όπως αυτοκινήτων, εταιρικών μεριδίων, εισηγμένων ή μη μετοχών, έργων τέχνης κ.λπ.).

Ουσιαστικά, με τη νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής επεκτείνεται πλέον και σε δωρεές και γονικές παροχές που έχουν συντελεστεί από 1ης-1-2022 και μετά, και για τις οποίες δεν καταρτίζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Επίσης, με τη νέα απόφαση του κ. Πιτσιλή καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων, καθώς και οι δηλώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται η επισύναψη δικαιολογητικών, καθότι επαληθεύονται μέσω διαλειτουργικότητας.

Σημειώνεται ότι ήδη από τις 2 Νοεμβρίου έχει αναβαθμιστεί η εφαρμογή της πλατφόρμας myPROPERTY για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας δωρεών-γονικών παροχών με συμβόλαιο που αφορούν σε χρηματικά ποσά και κινητά περιουσιακά στοιχεία. Η αναβάθμιση έγινε με την προσθήκη στις ηλεκτρονικές φόρμες υποβολής των δηλώσεων πεδίων στα οποία αναγράφονται πληροφορίες για τις δηλούμενες συναλλαγές, ώστε να μην είναι απαραίτητη η επισύναψη δικαιολογητικών. Για τις περιπτώσεις των συναλλαγών που δεν είναι εφικτή η (διαλειτουργική) ταυτοποίησή τους, εξακολουθεί να απαιτείται η επισύναψη των δικαιολογητικών, τα οποία και θα αναφέρονται κατά περίπτωση.

Ευέλικτες διαδικασίες

Ειδικά η παροχή της δυνατότητας υποβολής δηλώσεων φόρου χρηματικών δωρεών-γονικών παροχών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myPROPERTY, σε συνδυασμό με την εφαρμογή της διάταξης για το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ, θα επιτρέψει την άνευ γραφειοκρατικών διαδικασιών νομιμοποίηση και απόδειξη τέτοιων συναλλαγών, ώστε να αξιοποιηθούν για την κάλυψη υψηλών τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και τεκμηρίων διαβίωσης από τους αποδέκτες των δωρεών στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν το 2023 και τα επόμενα έτη.

Ηδη, όπως έχει επισημάνει ο «Ε.Τ.», μία από τις κινήσεις που πρέπει να κάνει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους κάθε φορολογούμενος, ο οποίος θέλει να γλιτώσει από την καταβολή σημαντικά μεγάλου ποσού φόρου εισοδήματος με το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης που θα υποβάλει την άνοιξη του 2023, είναι να προχωρήσει μέχρι τις 31-12-2022 στην υποβολή δήλωσης φόρου γονικής παροχής-δωρεάς για χρηματικά ποσά που έλαβε εντός του 2022 από τους γονείς ή από άλλα συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα. Κι αυτό διότι τα ποσά που εισέπραξε το 2022 ο φορολογούμενος είτε από δωρεές είτε από γονικές παροχές μπορούν να αξιοποιηθούν για την κάλυψη πρόσθετης διαφοράς εισοδήματος που ενδέχεται να προκύψει λόγω τεκμηρίων. Για να αποδείξει ο φορολογούμενος ότι εισέπραξε εντός του 2022 τέτοια ποσά, θα πρέπει η σχετική φορολογική δήλωση να έχει υποβληθεί εντός εξαμήνου από την είσπραξή τους μέσα στο 2022 ή το αργότερο μέχρι τις 31-12-2022.

Για αρχικές δηλώσεις φόρου γονικής παροχής ή δωρεάς που έχουν υποβληθεί από την 1η-10-2021 και μετά, για την απόδειξη της μεταφοράς του ποσού της χρηματικής γονικής παροχής ή δωρεάς σε τραπεζικό λογαριασμό πρέπει να αναγράφονται στο σώμα της δήλωσης φόρου γονικής παροχής ή δωρεάς οι αριθμοί IBAN των τραπεζικών λογαριασμών μεταξύ των οποίων έγινε η μεταφορά των χρημάτων, καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα.

Αφορολόγητο έως 800.000€

Υπενθυμίζεται ότι με νομοθετική ρύθμιση που τέθηκε σε ισχύ από την 1η-10-2021 το σύνολο των γονικών παροχών χρηματικών ποσών από τον ίδιο γονέα προς το ίδιο παιδί, καθώς και το σύνολο των χρηματικών δωρεών που γίνονται από τον σύζυγο στη σύζυγο ή από τη σύζυγο στον σύζυγο ή από παππού στον ίδιο εγγονό ή από γιαγιά στον ίδιο εγγονό είναι αφορολόγητο μέχρι το ύψος των 800.000 ευρώ. Τυχόν υπερβάλλον ποσό φορολογείται με 10%. Προϋπόθεση για να ισχύσει το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ είναι η γονική παροχή ή η δωρεά να γίνει με μεταφορά του χρηματικού ποσού από τον τραπεζικό λογαριασμό του δωρεοδότη στον τραπεζικό λογαριασμό του δωρεοδόχου.

Μεταβιβάσεις που έγιναν έως 9 Σεπτεμβρίου

Το αφορολόγητο όριο αναγνωρίζεται κατ’ εξαίρεση και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η γονική παροχή ή η δωρεά χρηματικού ποσού έγινε στο χρονικό διάστημα από την 1η-10-2021 έως την 9η-9-2022 με ανάληψη του ποσού σε μετρητά από τον τραπεζικό λογαριασμό του δωρεοδότη και κατάθεσή του στο λογαριασμό του δωρεοδόχου εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ανάληψης.

Στις περιπτώσεις γονικών παροχών/δωρεών για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ και υπολογίστηκε ο φόρος αυτοτελώς με συντελεστή 10% από το πρώτο ευρώ, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί νέα εκκαθάριση του φόρου μετά από αίτηση του φορολογουμένου με τη συνυποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων.

Με τραπεζικό λογαριασμό

Το αφορολόγητο όριο αναγνωρίζεται σε περίπτωση μεταφοράς χρηματικού ποσού από ατομικό λογαριασμό του γονέα/δωρητή ή από κοινό λογαριασμό αυτού με το τέκνο/δωρεοδόχο ή τρίτο πρόσωπο σε ατομικό λογαριασμό του τέκνου/δωρεοδόχου ή σε άλλο κοινό λογαριασμό του τέκνου/δωρεοδόχου με τον ίδιο τον παρέχοντα/δωρητή ή τρίτο πρόσωπο.

Με επιταγή

Το αφορολόγητο όριο αναγνωρίζεται σε περίπτωση έκδοσης τραπεζικής επιταγής από τον γονέα/δωρητή με χρέωση ατομικού τραπεζικού λογαριασμού αυτού ή κοινού με το τέκνο/δωρεοδόχο ή τρίτο πρόσωπο (και όχι η έκδοση επιταγής με κατάθεση μετρητών) και η κατάθεση της επιταγής αυτής σε ατομικό λογαριασμό του τέκνου/δωρεοδόχου ή σε άλλο κοινό λογαριασμό του τέκνου/δωρεοδόχου με τον ίδιο το γονέα/δωρητή ή τρίτο πρόσωπο.

Στην περίπτωση αυτή, για την απόδειξη της μεταφοράς της χρηματικής γονικής παροχής/δωρεάς σε τραπεζικό λογαριασμό, πρέπει να αναγράφονται στο σώμα της δήλωσης φόρου γονικής παροχής/δωρεάς οι αριθμοί IBAN των τραπεζικών λογαριασμών μεταξύ των οποίων έγινε η μεταφορά των χρημάτων, το πιστωτικό ίδρυμα και ο αριθμός της επιταγής. Ως ημερομηνία γονικής παροχής/δωρεάς θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης της επιταγής στον τραπεζικό αυτό λογαριασμό.

Κάλυψη τεκμηρίων

Ειδικά η παροχή της δυνατότητας υποβολής δηλώσεων φόρου χρηματικών δωρεών-γονικών παροχών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myPROPERTY, σε συνδυασμό με την εφαρμογή της διάταξης για το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ, θα επιτρέψει την άνευ γραφειοκρατικών διαδικασιών νομιμοποίηση και απόδειξη τέτοιων συναλλαγών, ώστε να αξιοποιηθούν για την κάλυψη υψηλών τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και τεκμηρίων διαβίωσης από τους αποδέκτες των δωρεών στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν το 2023 και τα επόμενα έτη.

Hδη, όπως έχει επισημάνει ο «Ε.Τ.», μία από τις κινήσεις που πρέπει να κάνει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους κάθε φορολογούμενος, ο οποίος θέλει να γλιτώσει από την καταβολή σημαντικά μεγάλου ποσού φόρου εισοδήματος με το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης που θα υποβάλει την άνοιξη του 2023, είναι να προχωρήσει μέχρι τις 31-12-2022 στην υποβολή δήλωσης φόρου γονικής παροχής-δωρεάς για χρηματικά ποσά που έλαβε εντός του 2022 από τους γονείς ή από άλλα συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα.

Κι αυτό διότι τα ποσά που εισέπραξε το 2022 ο φορολογούμενος είτε από δωρεές είτε από γονικές παροχές μπορούν να αξιοποιηθούν για την κάλυψη πρόσθετης διαφοράς εισοδήματος που ενδέχεται να προκύψει λόγω τεκμηρίων. Για να αποδείξει ο φορολογούμενος ότι εισέπραξε εντός του 2022 τέτοια ποσά, θα πρέπει η σχετική φορολογική δήλωση να έχει υποβληθεί εντός εξαμήνου από την είσπραξή τους μέσα στο 2022 ή το αργότερο μέχρι τις 31-12-2022.